Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Klimaatneutraal ondernemen

Nadat zij haar milieuvoetafdruk tot een minimum heeft beperkt, compenseert Triodos Bank 100% van de resterende CO2-uitstoot.

Triodos Bank compenseert de CO2-uitstoot vor de volle 100%. (Invloedrijke factor)

Het milieubeleid van Triodos Bank is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen in drie duidelijke stappen. Ten eerste streeft Triodos Bank ernaar zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Ten tweede wordt het resterende noodzakelijke energieverbruik waar mogelijk verkregen uit duurzame bronnen. Ten slotte wordt onvermijdbare CO2-uitstoot gecompenseerd door CO2-credits te kopen via de Klimaat Neutraal Groep.

50% van de CO2-uitstoot van Triodos Bank is gecompenseerd door emissiereductieprojecten in lijn met de Gold Standard. De resterende helft is gecompenseerd in duurzame bosbouwprojecten. Binnen Triodos Bank wordt het gebruik van vluchtige organische stoffen en stoffen die de ozonlaag afbreken zoveel mogelijk vermeden.