Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onze milieu-impact

Energieverbruik en afname – nieuwe technologie

Triodos Bank wil al haar kantoren voorzien van groene stroom. Als zij een nieuw kantoor in gebruik neemt dat nog geen gebruik maakt van groene stroom, stapt zij daar zo snel mogelijk op over.

De organisatie heeft nadere praktische maatregelen genomen om haar milieuvoetafdruk gedurende het jaar terug te dringen. In 2012 is een pilot gestart met ‘thin clients’ om het energieverbruik door computers terug te dringen. Deze nieuwe technologie, die in het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd bij de verhuizing naar een nieuw pand, kan leiden tot een besparing van het energieverbruik ten opzichte van conventionele computers met 90%. Het gebruik van ‘thin clients’ zal in alle vestigingen van Triodos Bank worden uitgerold. In 2012 is het energieverbruik van het datacentrum van Triodos Bank ook gedaald, te weten met 5%.

De meeste desktopcomputers in België zijn vervangen door ‘thin clients’. Dit heeft geleid tot een daling van het energiegebruik met 10%. Verder zijn alle gloeilampen vervangen door energiebesparende alternatieven.

Gas- en stroomverbruik

In 2012 is het gasverbruik per fte gedaald met 6%. Ook het gasverbruik per kubieke meter (m3) kantoorruimte is gedaald met 6% ten opzichte van 2011. Het elektriciteitsverbruik per fte is met 16% gestegen.

Het elektriciteitsverbruik per vierkante meter (m2) is eveneens gestegen, namelijk met 11%. Het elektriciteitsverbruik in het Verenigd Koninkrijk is gestegen als gevolg van de verhuizing naar een groter kantoor, en in Spanje door de renovatie van het hoofdkantoor te Madrid.

Duurzame energie

Triodos Bank wil dat al haar kantoren elektriciteit uit duurzame energiebronnen gaan gebruiken. Bij de vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland is dit reeds het geval.

Eind 2012 maakten alle bestaande en nieuwe kantoren in Spanje gebruik van duurzame energie. Daarnaast wordt het kantoor van de Nederlandse vestiging van Triodos Bank verwarmd met groen gas.

Triodos Bank is momenteel in gesprek met haar toeleveranciers over de betrouwbaarheid van de bron van de duurzame energie die zij afneemt. In 2013 zal hierover meer informatie beschikbaar zijn en indien nodig zullen de gegevens in het rapport over grijze en groene energie worden aangepast. We hebben bij onze berekeningen van CO2-uitstoot voor wat betreft stroom een conservatieve houding aangenomen en een gedeelte grijze stroom meegenomen voor de kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Vervoer

Zakelijk verkeer

Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, maar als er toch per auto gereisd moet worden, koopt Triodos Bank bedrijfsauto’s met de hoge milieuprestaties. In 2012 is de maximum CO2 uitstoot die is toegestaan voor de bedrijfsauto’s verlaagd van 150 gr naar 130 gr. De gemiddelde CO2-uitstoot van het gehele wagenpark daalde van 120 gr in 2011 naar 115 gr in 2012.

Triodos Bank Nederland beschikt over een elektrische auto voor reizen tot 70 km. Daarnaast least zij twee elektrische auto’s en heeft zij oplaadpunten voor bezoekers en medewerkers geplaatst.

In 2012 is het aantal vliegkilometers per fte gedaald met 4% (tegenover een daling met 9% in 2011). Dit blijft een belangrijk aandachtsgebied.

Woon-werkverkeer

Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker is in 2012 met 11% gedaald. Medewerkers van Triodos Bank hebben 42% van de totale reisafstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gereisd, tegen 40% in 2011. Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer is met 14% per fte gedaald,

Beleid van Triodos Bank is de medewerkers te stimuleren op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen.

Het kantoor in Nederland promootte het gebruik van elektrische fietsen. Dit heeft ertoe geleid dat 18 medewerkers blijvend hebben gekozen voor een andere manier van reizen van en naar kantoor. Samen reizen ze nu minimaal90.000 km per fiets, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer.

Het aantal medewerkers in het Verenigd Koninkrijk dat met de fiets naar het werk reist is in 2012 meer dan verdubbeld (van 12 naar 30).
Bijna de helft van de medewerkers in het Verenigd Koninkrijk reist nu het grootste deel van het woon-werkverkeer lopend of met de fiets, daarbij in totaal een afstand overbruggend van meer dan anderhalf keer de wereldomtrek.

Papierverbruik

Triodos Bank streeft naar verkleining van de milieuvoetafdruk van haar papierverbruik en drukwerk.

Waar mogelijk maakt Triodos Bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en materialen, zoals waterbesparend printen en plantaardige inkten. Het gebruik van kantoorpapier daalde met 11% per fte en het gebruik van bedrukt papier – zoals reclamemateriaal voor klanten – daalde eveneens met 18% per fte, en met 27% per klant.

Triodos Bank stimuleert haar stijgende aantal klanten om op een milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren (via telefoon, e-mail en internet). Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het online productaanbod, waardoor de efficiency van het online openen van rekeningen is verbeterd, en waar mogelijk online communiceren met klanten.

Biodiversiteit

Triodos Bank onderkent dat zij, via de indirecte effecten van haar beleggingen en kredieten, onbedoeld schade kan toebrengen aan de biodiversiteit.

Daarom hanteert Triodos Bank criteria voor kredietverlening aan ondernemingen die actief zijn in bedrijfstakken die een groot risico lopen negatieve effecten te hebben op de biodiversiteit. Volgens deze criteria dienen ondernemingen een beleid te hanteren waarmee deze risico’s in kaart worden gebracht en problemen worden aangepakt zodra ze zich voordoen.

Tegelijkertijd richt Triodos Bank zich op het financieren van ondernemingen die biodiversiteit beschermen en bevorderen.

Afval

Triodos Bank bewaakt het afvalinzamelingsproces zeer zorgvuldig en neemt glas, papier, plastic en GFT-afval gescheiden in. Ook bevordert de bank hergebruik proactief.

Zo werden computers die beschikbaar kwamen nadat de bank in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van ‘thin clients’ had ingevoerd gerecycled; de gerecyclede computers zijn nu in gebruik op scholen in Afrika.

Water

Triodos Bank bewaakt ook haar waterverbruik en gaat zo zuinig mogelijk met water om. Het hoofdkantoor benut grondwater voor verwarming en koeling van het gebouw en regenwater voor het doorspoelen van de toiletten. Dit heeft de grootste impact op de beperking van watergebruik.