Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onze stakeholders

Triodos Bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

  • Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers
  • Maatschappelijke organisaties en overheid
  • Adviseurs en inspiratoren

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

De dialoog met deze groep draait vooral om economische belangenafweging. Elke stakeholder – of het nu een spaarder, belegger, kredietnemer, leverancier of medewerker is – heeft in financieel-economisch opzicht wat te winnen of te verliezen in zijn relatie met Triodos Bank. De afweging tussen korte- en langetermijnbelangen en het eigen belang tegenover het algemeen belang, is inzet van deze dialoog.

Triodos Bank organiseert evenementen die zijn toegespitst op haar beleggers en houdt jaarlijks een enquête om meer te weten te komen over hun denkwijze over de bank zelf en over haar rol in de wereld als geheel.

Maatschappelijke organisaties en overheid

De dialoog die Triodos Bank voert, richt zich vooral op de maatschappelijke, ecologische en culturele context waarin Triodos Bank opereert. Deze stakeholders hebben geen financieel belang, maar ze hebben wel een duidelijk belang bij de ontwikkeling van Triodos Bank.

Zo heeft een Britse politicus in 2012 een parlementaire motie ingediend ter bevordering van de concurrentie in de banksector, om zo ruimte te creëren voor kleinere, duurzame banken zoals Triodos Bank.

Triodos Bank is actief lid van Transitienetwerk Middenveld, een samenwerkingsverband van organisaties die een overgang naar een eerlijkere, duurzamere maatschappij voorstaan, en is organisator van het gerenommeerde Belgische Transition Festival.

Adviseurs en inspiratoren

Deze gevarieerde groep mensen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de visie en missie van Triodos Bank. De groep bestaat uit externe adviseurs die gevraagd en ongevraagd innovatieve ideeën aandragen, en uit individuen en inspiratoren met nieuwe visies en inzichten. Deze mensen zijn van groot belang, juist bij de ontwikkeling van duurzaamheidstrategieën.