Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

De impact in Kunst en Cultuur

De kwestie

Persoonlijke creatieve expressie is een fundamentele behoefte van mensen en kan menselijke waardigheid creëren en waarborgen. Met kunst kan men dingen uitdrukken die niet in woorden zijn te vatten. Er zijn veel krachtige voorbeelden van mensen die in moeilijke omstandigheden leven, wier vrijheid bijvoorbeeld is beperkt, en die andere vormen vinden om zich te uiten door middel van kunst en cultuur.

In minder extreme omstandigheden is de functie van kunst en cultuur relatief basaal: zij komen ten goede aan personen en de samenleving. Op persoonlijk niveau kunnen kunst en cultuur inspireren en verandering bevorderen, zowel voor de kunstenaars als voor het publiek. Op het niveau van de maatschappij als geheel kan kunst verschillen tussen verschillende groeperingen en personen overbruggen en die groeperingen en personen samenbinden. Er zijn veel voorbeelden van de economische voordelen van Kunst en Cultuur voor steden in het algemeen.

Visie Triodos Bank

Een levendige culturele sector mag niet volledig afhankelijk zijn van overheidssubsidies en moet diverse andere financieringsbronnen hebben. Triodos Bank wil een katalysator zijn voor cultureel ondernemerschap.

Triodos Bank wil investeren in kunstenaars, instellingen en culturele ondernemers die belangrijke bruggen bouwen met de maatschappij. Hun werk moet toegankelijk, innovatief en uitdagend zijn. In de visie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat instellingen artistieke standaarden verbinden aan brede toegankelijkheid. Zo wordt kunst een investering in de vitaliteit van de maatschappij als geheel, van landen tot grote en kleine steden en lokale buurten.

Op diverse manieren kunnen culturele instellingen zinvolle verbanden met de maatschappij aangaan; niet alleen door een breder publiek aan te spreken, maar ook door relaties aan te gaan met derden, zoals bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Verbanden kunnen ook op andere manieren worden gelegd; bijvoorbeeld door samenwerking van beroepsartiesten met hun amateurcollega’s.

Triodos Bank is een pionier op het gebied van financiering van kunst en cultuur. De bank investeert in innovatie en ontwikkeling. Ook culturele ondernemers die slechts in beperkte gerelateerd zijn aan levenskwaliteit – het gebruikelijke criterium voor financiering door Triodos Bank – maar die aantoonbaar de intentie hebben die relatie te versterken, komen in aanmerking voor financiering. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat Triodos Bank besluit samen te werken met een muziekgroep die zich in eerste instantie richt op een klein, regulier publiek, maar die er tegelijkertijd serieus aan werkt om breed toegankelijk te worden. Dit kan ook betekenen dat Triodos Bank een theater financiert dat het grootste deel van zijn inkomsten verdient met populaire producties en vervolgens een deel van die winsten aanwendt voor de productie van minder reguliere voorstellingen. Het peilen van de bedoelingen van ondernemers is een gecompliceerd proces dat zich lastig laat vertalen in meetbare criteria. Daarom blijft Triodos Bank voortdurend in gesprek over het beoordelingsproces en financieringsbeslissingen. Triodos Bank gaat duurzame, langdurige relaties aan met culturele ondernemers. Het is dus belangrijk dat die ondernemer om meer dan financiële redenen kiest voor Triodos Bank. Een langdurige relatie biedt de bank gelegenheid om echt een verschil te maken, om samen te werken met die ondernemer en suggesties aan te dragen om te helpen de doelstellingen op lange termijn te behalen. In dat proces biedt het netwerk van Triodos Bank duidelijke toegevoegde waarde. Het brengt ondernemers samen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Het spreekt voor zich dat bij de besluitvorming of een project geschikt is voor financiering door een bank een beoordeling van kredietwaardigheid eveneens van cruciaal belang is. Alleen ondernemers die ook vanuit financieel perspectief een verantwoorde investering vormen, komen voor financiering in aanmerking. Bij Triodos Bank hangen overwegingen over financiering en inhoud met elkaar samen. Dit ligt ook voor de hand, want een culturele onderneming die maatschappelijk relevant werk produceert, heeft meer kans heeft om de aandacht te trekken, en daardoor meer vooruitzicht op een goed financieel resultaat.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Triodos Bank investeert al jaren in de culturele sector. Al ruim dertig jaar heeft zij een goede naam opgebouwd met het financieren van individuele kunstenaars, kunstenaarscollectieven en culturele instellingen. Voor veel banken vormen kunstenaars een te groot risico om een lening of krediet aan te verstrekken. Triodos Bank deelt deze opvatting niet, en de ervaring is positief.

Op 31 december 2012 financierde Triodos Bank 591 kunst- en cultuurprojecten. Het aantal mensen dat een evenement heeft bijgewoond is niet de enige graadmeter voor de verdienste hiervan, maar wel een aanwijzing van de omvang van de impact van de financiering door Triodos Bank van culturele projecten. In 2012 hebben 5,7 miljoen bezoekers (2011: 6,8 miljoen bezoekers) kunnen genieten van kunst in theaters en musea in heel Europa die mede dankzij de financiering door Triodos Bank zijn gerealiseerd. De daling van het totaal aantal bezoekers van culturele projecten kan grotendeels worden verklaard door wijzigingen in de Spaanse kredietportefeuille in deze sector. Het aantal kunst- en cultuurprojecten waaraan Triodos kredieten heeft verstrekt is in 2012 gedaald. De bank heeft echter in dat jaar grotere bedragen aan kredieten verstrekt en haar impact uitgebreid naar een nieuwe sector van film- en uitzendprojecten. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een grotere impact in 2013 en 2014, aangezien meer mensen naar bioscopen gaan en televisieprogramma’s bekijken.

Cijfers

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

591

28

Totaalbedrag

135.991

91.527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

591

26

Totaalbedrag

114.780

118.228