Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

De impact in Microfinanciering

De kwestie

Naar schatting 2,7 miljard mensen, ofwel bijna de helft van de wereldbevolking, heeft geen toegang tot formele financiële diensten. Zij kunnen geen bankrekening openen, geen lening sluiten om een bedrijf te starten en geen verzekering afsluiten.

Toegang tot deze financiële diensten heeft een enorme impact op de levens van miljoenen mensen. Hierdoor kunnen ze hun bezittingen geleidelijk opbouwen, micro- en MKB-ondernemingen ontwikkelen en hun mogelijkheden om inkomen te verwerven vergroten, zodat ze werkgelegenheid kunnen creëren en een financiële buffer kunnen vormen voor de toekomst.

Er is nog een lange weg te gaan voordat iedereen overal toegang heeft tot diverse financiële diensten. De laatste tien jaar heeft echter een enorme groei laten zien in het aanbod van allerlei financiële diensten voor armere mensen door een toenemend aantal financiële instellingen.

De sector heeft aangetoond dat mensen met een laag inkomen bankabel zijn en op duurzame wijze van financiële diensten kunnen worden voorzien. Meeliftend op het succes van de microfinancieringssector hebben commerciële banken in ontwikkelingslanden de samenwerking gezocht met microfinancieringsinstellingen (MFI’s) om klanten met een lager inkomen te bereiken. In sommige markten hebben MFI’s zich getransformeerd tot vergunninghoudende banken waardoor ze hun producten- en dienstenaanbod verder hebben kunnen uitbouwen.

Diversificatie is van groot belang voor MFI’s en banken, en een essentieel element voor groei. Bij MFI’s is diversificatie een geografische aangelegenheid, waarbij instellingen zich met hun diensten richten op moeilijk te bereiken gemeenschappen op het platteland. Bovendien breiden veel MFI’s hun assortiment kredietproducten uit om beter tegemoet te kunnen komen aan de specifieke behoeften van hun huidige en potentiële klanten. Naast kredieten bieden ze de klant ook de kans om te sparen of een verzekering af te sluiten. Daarom wordt de term ‘inclusieve financiering’ steeds vaker gebruikt voor het beschrijven van dit soort activiteiten: toegang tot een breder pakket financiële diensten voor iedereen, inclusief kredieten aan het MKB.

Er moet echter aan nog heel wat uitdagingen het hoofd geboden worden, niet in de laatste plaats omdat miljoenen mensen nog steeds zijn uitgesloten. Hoe volwassener de microfinancieringssector wordt en hoe verder de sector geïntegreerd wordt in de reguliere financiële systemen, hoe complexer het landschap waarin de sector zich beweegt, wordt. De laatste jaren hebben de honger van nieuwe investeerders naar winst op kort termijn, een agressieve groei en meer concurrentie geleid tot oververhitting van het financiële systeem en een te grote schuldenlast bij klanten. Groei en winstgevendheid werden belangrijker geacht dan de belangen van microfinancieringsklanten, en men begint zich nu af te vragen of het wel verstandig was om de voorkeur te geven aan financieel gewin boven duurzame ontwikkeling.

Naarmate de sector volwassener wordt moet zij de uitdagingen op evenwichtige wijze aanpakken om vorm te geven aan een inclusieve financiële dienstverleningssector die de belangen van haar klanten met lage inkomens centraal blijft stellen.

De visie van Triodos Bank

Triodos Bank is een belangrijke investeerder in de microfinancieringssector vanaf het moment dat zij in 1994 voor het eerst in deze sector heeft geïnvesteerd. We onderkenden dat duurzame ontwikkeling, en met name het aanpakken van ongelijkheid, uitsluiting en het armoedeprobleem, een wereldwijde kwestie was en hebben sindsdien onze bankexpertise in de inclusieve financieringssector ingezet om deze internationale uitdagingen het hoofd te bieden.

De laatste tien jaar hebben we gezien hoe microfinanciering zich snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. Veel nationale overheden overal ter wereld zijn het belang in gaan zien van de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren, waarbij het merendeel van de mensen toegang heeft tot financiële diensten. Het hiaat van de financiële inclusiviteit is op de agenda van de Verenigde Naties en de G20 gekomen. Investeerders zijn de laatste jaren in toenemende mate de mogelijkheden gaan inzien van de maatschappelijke en financiële rendementen van microfinanciering en sluizen steeds meer geld naar deze sector.

Als investeerder kan Triodos Bank invloed uitoefenen op de richting die de inclusieve financieringssector opgaat. We delen onze visie met iedereen die bij de keten betrokken is – investeerders, microfinancieringsinstellingen, banken en andere stakeholders – om het belang van de klanten te begrijpen, voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dit zijn doorgaans klanten met een laag inkomen, beperkte financiële kennis en weinig macht en invloed. Aandacht voor de belangen van deze mensen en hun gezinnen is de enige manier om duurzame financiële resultaten op lange termijn te bereiken.

Om een sector van inclusieve financiële dienstverlening te helpen vormen waarbij de belangen van de klant voorop staan heeft een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’ opgesteld. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal stimuleren. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep stakeholders waaronder UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en zijn in januari 2011 gelanceerd.

Triodos Bank steunt de sector ook op andere manieren; de Bank onderkent dat we in een onderling verbonden wereld leven, waar veranderingen in het ene land – zoals economische crises – een grote impact kunnen hebben aan de andere kant van de wereld. Deze onderlinge verbondenheid biedt ook enorme mogelijkheden. Daarom was Triodos Bank in 2009 mede-oprichter van de ‘Global Alliance for Banking on Values’, een netwerk van banken dat het gebruik van financiën stimuleert om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en het milieu.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de inclusieve financieringssector gegroeid tot EUR 437 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn.

We richten ons op langdurige relaties op basis van transparantie en eerlijkheid, met financiële instellingen die laten zien dat ze een duurzame benadering hanteren inzake financiële dienstverlening aan achtergebleven gemeenschappen.

Via gespecialiseerde fondsen1 – Triodos-Doen, Hivos-Triodos Fund, Triodos Fair Share Fund en Triodos Sicav II-Triodos Microfinance Fund – financieren we 99 verschillende opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen in 45 landen. We hebben aandelenbelangen in 18 gerenommeerde microfinancieringsinstellingen en banken en spelen een actieve rol in hun Raad van Bestuur – waar we onze kennis en expertise op het gebied van duurzaam bankieren kunnen delen. Onze investeringen blijven zich diversifiëren en variëren van pure MFI’s tot bredere financiële instellingen die grotere kredieten bieden (aan het MKB), of andere financiële producten, zoals leasen. ‘Inclusieve financiering’ weerspiegelt deze bredere focus op uitbreiding van de toegang tot betaalbare en verantwoorde financiële producten en diensten voor degenen die van oudsher zijn uitgesloten.

Samen met onze klanten geven we richting aan de sector om belangrijke strategische uitdagingen het hoofd te bieden, zoals het verstrekken van financieringen voor duurzame energieprojecten of duurzame landbouwpraktijken. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie voor Triodos-Doen en Hivos-Triodos Fund in het bijzonder.

We financieren financiële instellingen die streven naar evenwicht tussen People, Planet en Profit. Deze duurzaamheidsvisie vormt de basis voor het investeringsbeleid van de bank en is onlosmakelijk verbonden met haar analyse- en besluitvormingsproces. We maken gebruik van een Duurzaamheidsbeheersysteem om er zeker van te zijn dat dit proces effectief en transparant is. Dit systeem wordt voortdurend verfijnd om gelijke tred te houden met nieuwe marktontwikkelingen en om de impact van onze duurzaamheidsfilosofie te verdiepen.

De door ons gefinancierde microfinancieringsinstellingen en banken hebben thans 6,4 miljoen spaarders (2011: 7,5 miljoen) en 6,9 miljoen kredietnemers (2011: 7,9 miljoen), van wie 65% vrouw is en van wie 48% op het platteland woont.

De dalende cijfers waren voornamelijk te wijten aan de gewijzigde samenstelling van de portefeuille van de Emerging Markets-fondsen van Triodos Investment Management. In de loop van 2012 hebben de fondsen zich teruggetrokken uit negen grotere, gevestigde instellingen waar de impact van Triodos Investment Management in de loop van de tijd noodzakelijkerwijs moest afnemen. Tegelijkertijd heeft zij haar klantenbestand uitgebreid met 12 kleinere instellingen met minder kredietnemers en spaarders, waar deze fondsen een grotere kwalitatieve impact kunnen hebben.

Een korte beschrijving van alle MFI’s en banken in onze portefeuille en een aantal belangrijke indicators vindt u op Weet Wie We Financieren.

1 De fondsen worden beheerd door Triodos Investment Management, een volledige dochtermaatschappij van Triodos Bank.

Cijfers

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Hivos – Triodos Fund

Triodos – Doen Fund

Triodos Fair Share Fund

Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund

WWB-Isis Fund

 

 

 

 

 

 

Beheerd vermogen

70.615

91.637

151.056

122.404

7.409

Aantal gefinancierde instellingen

45

56

43

31

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Hivos – Triodos Fund

Triodos – Doen Fund

Triodos Fair Share Fund

Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund

WWB-Isis Fund

 

 

 

 

 

 

Beheerd vermogen

68.143

82.235

121.111

91.679

Aantal gefinancierde instellingen

44

59

43

28