Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

De impact in landbouw en voeding

De kwestie

De reguliere landbouw was vroeger voornamelijk biologisch, zonder de pesticiden en kunstmest die nu zo’n belangrijke rol spelen bij de landbouw in Europa. De laatste zestig jaar heeft hier echter een kentering plaatsgevonden. De reguliere landbouw is in grote mate geïndustrialiseerd en er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van pesticiden en kunstmest. Deze vérstrekkende veranderingen hebben geleid tot een aantal ernstige problemen.

Tegelijkertijd is het voedselverbruik drastisch toegenomen doordat de steeds talrijker en welvarender wordende bevolking van voedsel moet worden voorzien. De vraag naar voedsel heeft ertoe geleid dat veel landbouwers hebben gezocht naar manieren om meer voedsel te produceren op minder grond. Tegelijkertijd heeft een aantal consumenten ervoor gekozen om duurzamer geproduceerd voedsel te verbouwen of te kopen.

De kwestie in de toekomst

De reguliere landbouw en de huidige consumptiepatronen in de wereld zijn duurzaam noch veerkrachtig. Vervuiling door pesticiden en kunstmest gaat ten koste van de natuur en werkt klimaatverandering in de hand. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de voedselzekerheid van toekomstige generaties.

Voedselketen

Reguliere voedselproductiemethodes en veel moderne voedingspatronen zijn niet duurzaam. Daarnaast is de manier waarop de voedselketen is gestructureerd de oorzaak van ernstige milieu-, sociale en economische problemen.

De kloof tussen producenten en consumenten wordt steeds groter. Voedselproducten en handelsproducten worden over de hele wereld verscheept, waarbij gebruik wordt gemaakt van olie waarvan de schommelende prijs invloed heeft op de wereldwijde voedselverstrekking, waarbij CO2 wordt uitgestoten en hetgeen bijdraagt aan klimaatverandering.

De kloof tussen producenten en consumenten heeft ook sociale consequenties. Voedsel wordt anoniem en verliest zijn culturele relevantie. Consumenten weten steeds minder goed waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

Groeiende markt

De medaille heeft echter ook een andere kant. De laatste jaren was er een stijging zichtbaar in de vraag naar duurzaam geproduceerd biologisch voedsel. Tegelijkertijd is het aantal biologische landbouwbedrijven snel gestegen.

In 2008 werd de totale waarde van de Europese biologische markt geschat op EUR 18 miljard, een stijging van circa 12% ten opzichte van het jaar daarvoor. Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië vertegenwoordigen de grootste markten voor biologische producten. In de Europese Unie wordt zo’n 4% van de landbouwgrond biologisch verbouwd.

De visie van Triodos Bank

Voedsel is van fundamenteel belang voor de mens. Het is daarom essentieel dat dat voedsel duurzaam en in evenwicht met de natuur wordt geproduceerd zodat consumenten een voedingspatroon kan worden geboden dat duurzaam leverbaar is.

Biologische landbouw is hiervoor de methode bij uitstek. Biologische landbouw maakt geen gebruik van pesticiden, kunstmest en genetisch gemanipuleerde oogsten en leidt tot een hoger welzijn van dieren. In plaats van het biologisch evenwicht te verstoren, versterkt en ontwikkelt biologische landbouw het.

Evenwichtige benadering

Biologische landbouw wordt gekenmerkt door een evenwichtige benadering en garandeert gezond voedsel van hoge kwaliteit, zowel nu als in de toekomst. Biologische landbouw erkent de relatie tussen ons milieu, onze gezondheid en ons voedsel.

Transparantie

Duurzame en biologische landbouw betreft niet alleen productie op het landbouwbedrijf of energiezuinigheid. De manier waarop de gehele voedselketen is georganiseerd is essentieel voor een duurzame voedselvoorziening. Die keten dient transparant en kort te zijn, en zo veel mogelijk gericht op lokale seizoensproducten. Hierdoor kan een directe relatie ontstaan tussen producent, product en consument.

Korte, transparante voedselketens maken consumenten bewust, zijn energiezuinig, en vergroten de kansen voor bedrijven door een beter voedsel- en landbouwsysteem te bieden.

De geschiedenis van ons voedsel

Een sterke relatie tussen producenten en consumenten leidt tot transformatie van de lineaire voedselketen tot een circulaire keten, waarbij de communicatie tussen producenten en consumenten wordt gestimuleerd.

De voedselproductie zou uit de anonimiteit moeten worden gehaald om deel uit te gaan maken van een sociaal netwerk, en te worden aangeboden en ontvangen in een sociale context. Dit is belangrijk omdat voedsel deel uitmaakt van de geschiedenis van ons leven, onze gemeenschappen en ons welzijn.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Triodos Bank houdt zich al ruim 30 jaar bezig met de financiering van biologische landbouw. Zij financiert de gehele biologische voedselketen, van producenten en verwerkers tot detaillisten en horecaondernemers.

In 2012 heeft Triodos Bank bijna EUR 187 miljoen (1.310 kredieten) verstrekt voor de financiering van biologische projecten over een gebied van 22.034 hectare (2011: 23.000 hectare).

Investeren in innovatie

Naast gecertificeerde biologische landbouwbedrijven financiert Triodos Bank ook bedrijven die willen omschakelen naar biologische landbouw. Daartoe maakt de bank actief gebruik van haar brede netwerk van biologische landbouwbedrijven en stimuleert zij de uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie.

Multifunctionele landbouw

Triodos Bank is ervan overtuigd dat landbouw veel meer te bieden heeft dan alleen voedselproductie. De bank stimuleert biologische ondernemers hun activiteiten uit te breiden en de gemeenschap breder te bedienen met initiatieven zoals culturele evenementen, onderwijs, gezondheidszorg of ecologische ontwikkeling.

Detailhandel, horecaondernemingen en zorgboerderijen

Triodos Bank financiert detailhandel- en horecabedrijven die gebruik maken van biologische, bij voorkeur lokale, seizoensproducten, alsmede zorgboerderijen. De ondernemers die deze bedrijven runnen bieden naast een uitgebreid assortiment gezonde en biologische producten ook zorg voor mensen met een lichamelijke handicap of leerproblemen, en richten zich op de bewustwording van de consument.