Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerde balans per 31 december 2012

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

31.12.2012

31.12.2011

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

1

380.497

51.631

Overheidspapier

2

15.000

Bankiers

3

561.167

670.649

Kredieten

4

3.285.359

2.837.818

Rentedragende waardepapieren

5

896.530

573.096

Aandelen

6

4

4

Deelnemingen

7

7.594

3.166

Immateriële vaste activa

8

12.285

13.475

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

9

38.647

36.063

Overige activa

10

18.874

16.045

Overlopende activa

11

89.926

73.608

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

5.290.883

4.290.555

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

12

62.799

34.902

Toevertrouwde middelen

13

4.593.501

3.730.708

Overige schulden

14

12.368

9.302

Overlopende passiva

15

50.971

48.725

Voorzieningen

16

675

452

Achtergestelde schulden

17

5.300

15.300

Eigen vermogen

18

565.269

451.166

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en passiva

 

5.290.883

4.290.555

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

19

60.860

64.542

Onherroepelijke faciliteiten

20

606.960

700.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

667.820

765.508