Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst

22.626

17.324

Aanpassingen voor:

 

 

• afschrijvingen

6.391

5.513

• waardeveranderingen van vorderingen

20.911

15.801

• waardeveranderingen van deelnemingen

–218

107

• koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–64

–42

• mutaties voorzieningen

223

134

• overige mutaties overlopende posten

–14.037

4.200

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

35.832

43.037

 

 

 

Mutatie overheidspapier

15.000

–15.000

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

–32.164

–60.957

Mutaties kredieten

–468.452

–725.976

Mutaties aandelen

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden

27.897

10.919

Mutatie toevertrouwde middelen

862.793

692.032

Overige mutaties uit operationele activiteiten

239

7.759

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

441.145

–48.186

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Netto investeringen in:

 

 

• rentedragende waardepapieren

–323.434

13.576

• deelnemingen

–4.437

–608

• immateriële vaste activa

–1.911

–1.593

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–5.810

–6.664

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

–335.592

4.711

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Mutatie achtergestelde schulden

–10.000

–7.500

Uitbreiding aandelenkapitaal

95.615

75.004

Betaling contant dividend

–3.949

–3.320

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

1

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

81.667

64.184

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

187.220

20.709

 

 

 

Liquiditeiten per 1 januari

436.398

415.689

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

623.618

436.398

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

380.497

51.631

Direct opeisbare tegoeden bij banken

243.121

384.767

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

623.618

436.398