Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2012

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Aand-
elen-
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 1 januari 2011

249.352

57.566

59

7.867

35.763

11.509

362.116

Uitbreiding aandelenkapitaal

51.619

23.385

 

 

 

 

75.004

Stockdividend

4.717

–4.717

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

–10

 

 

 

–10

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

52

 

 

52

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

1.566

–1.566

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–9.943

–9.943

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

6.623

 

6.623

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–895

895

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

17.324

17.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2011

305.688

76.234

49

7.024

44.847

17.324

451.166

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding aandelenkapitaal

64.540

31.075

 

 

 

 

95.615

Stockdividend

5.653

–5.653

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

–41

 

 

 

–41

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

–151

 

 

–151

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

5.217

–5.217

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–12.107

–12.107

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

8.158

 

8.158

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

2

 

2

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–842

842

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

1

 

1

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

22.626

22.626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2012

375.881

101.656

8

6.031

59.067

22.626

565.269