Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

2012

2011

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Rentebaten

21

158.363

127.927

Rentelasten

22

–55.218

–44.675

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente

 

103.145

83.252

 

 

 

 

Provisiebaten

23

48.989

45.740

Provisielasten

24

–1.845

–1.188

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisie

 

47.144

44.552

 

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

25

433

275

Overige baten

26

844

582

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten

 

1.277

857

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

151.566

128.661

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

27

93.694

84.364

Afschrijvingen en waardeveranderingen op materiële en immateriële vaste activa

28

6.392

5.513

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

100.086

89.877

Waardeveranderingen van vorderingen

29

20.911

15.801

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

–218

107

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

120.779

105.785

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

 

30.787

22.876

Belastingen bedrijfsresultaat

30

–8.161

–5.552

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

22.626

17.324

 

 

 

 

Bedragen in euro’s

 

 

 

Nettowinst per aandeel

 

3,37

3,18

Dividend per aandeel

 

1,95

1,95