Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

15. Overlopende passiva

De balanswaarde van de overlopende passiva per 31 december is als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Disagio op rentedragende waardepapieren

3.008

803

Te betalen rente

14.911

12.553

Passieve belastinglatentie

4.070

4.212

Overige overlopende passiva

28.982

31.157

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

50.971

48.725

 

 

 

De belastinglatentie heeft voornamelijk betrekking op:

  • in Nederland te belasten toekomstige winsten van de Duitse vestiging. De duur is onbeperkt;
  • tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van immateriële vaste activa. De resterende duur is één tot vier jaar.