Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

2012 in het kort

Verschillende landen in Europa, maar ook de Europese Unie zelf, hadden in 2012 opnieuw te kampen met de gevolgen van grote economische onrust.

Door publieke verontwaardiging over de steeds onpopulairder wordende banken, kwam het debat over de rol van banken in een stroomversnelling en nam de behoefte van het publiek aan authentieke alternatieven toe. In dit klimaat is Triodos Bank erin geslaagd honderdduizenden mensen een geloofwaardig alternatief te bieden, met een duidelijke groei van haar Europese netwerk tot gevolg.

De groei zette zich, soms in hoog tempo, in alle vestigingen voort. Triodos Bank bleef grote bedragen aan spaartegoeden aantrekken. Hierdoor plaatste de bank zich voor de uitdaging om het geld effectief aan te blijven wenden. Tegelijkertijd breidden de investeringsactiviteiten, evenals de werkzaamheden van Private Banking, zich in een moeilijk investeringsklimaat ook nu weer uit.

Onze resultaten

Om te kunnen blijven groeien en onze positieve impact op mens, milieu en cultuur verder te kunnen blijven vergroten, heeft Triodos Bank nieuw kapitaal nodig. Daartoe trekt de bank jaarlijks nieuw kapitaal aan. Dit jaar was het aangetrokken bedrag met meer dan EUR 100 miljoen aan aandelenbeleggingen in ons netwerk hoger dan in 2011. Dit had positieve gevolgen voor de aanhoudende groei van de organisatie.

Triodos Bank heeft een aantal belangrijke mijlpalen bereikt: het aantal klanten in Nederland steeg tot meer dan 200.000 en in Spanje tot meer dan 100.000. In het Verenigd Koninkrijk groeide het aantal klanten met 12%, waardoor de bank haar doelstellingen voor wat betreft spaartegoeden overtrof.

De nieuwste vestiging van Triodos Bank in Duitsland is inmiddels stevig geworteld als een gevestigd deel van de groene gemeenschap in dat land.

De evenwichtige externe groei in België bestond onder andere uit de groei van kredieten met 18%. Dit ging hand in hand met een reorganisatie om meer doelmatigheid te bewerkstelligen. Dit heeft geleid tot een groei van de baten/fte’s met 26%. In Duitsland is een rekening-courant voor particulieren geïntroduceerd, waarmee de algemene doelstelling van Triodos Bank om geloofwaardige diensten te verlenen, is behaald. In Spanje waren de tegoeden voor het eerst hoger dan de uitstaande kredieten.

Ondanks de sterke concurrentie op de spaarmarkt bedroeg de totale groei in het hele netwerk 23%. Triodos Bank België concentreerde zich op de ontwikkeling van zinvolle relaties met particuliere klanten, wat in 2012 heeft geleid tot een groei van de tegoeden met 14%. Triodos Bank Nederland boekte een groei van 13%. In het Verenigd Koninkrijk groeiden de particuliere spaartegoeden sterk met 24%, dankzij concurrerend geprijsde producten en een recordgroei van de zakelijke tegoeden met 22%.

De recordgroei in Spanje was, mede door de hogere bijdrage aan de winst van de Groep, te danken aan een relatiebankpropositie en een hoge zichtbaarheid in de media. Het netwerk van vestigingen groeide: er is een nieuw kantoor geopend in Murcia, een nieuw handelskantoor in Las Rozas, en het kantoor in Barcelona en het hoofdkantoor in Madrid zijn uitgebreid.

Kredietverlening

Bij de meeste vestigingen bleef de kredietverlening groeien en zich diversifiëren. In België was de groei van het aantal verleende kredieten het grootst in de sectoren energie en klimaat, ouderenzorg, onderwijs en de sociale sectoren. In Nederland had de kredietverlening, die met 11% groeide, onder andere betrekking op financiering van de transformatie van bepaalde bedrijfsgebouwen tot duurzame gebouwen, waardoor verwaarloosde buurten nieuw leven kan worden ingeblazen.

In het Verenigd Koninkrijk is voor £62 miljoen aan kredieten afgesloten, waaruit een sterke groei bleek, ondanks de uitdagingen die de vestiging kende. Een voorbeeld daarvan zijn wijzigingen in het overheidsbeleid, die gevolgen hadden voor de financiering voor sommige klanten, die diensten verlenen aan de publieke sector. De vestiging is doorgegaan met de kredietverlening aan bestaande sectoren en de financiering van nieuwe sectoren, waaronder ouderenzorg, groen toerisme en activiteiten voor gehandicapten.

De Spaanse vestiging verdiepte haar kennis op het gebied van sectoren en duurzame activiteiten, en slaagde erin het bedrag aan oninbare vorderingen laag te houden. Dit heeft geleid tot een nettogroei van 22%. De sectorale en geografische opbouw van de kredietportefeuille werd ook gevarieerder dankzij een netwerk van kantoren dat Triodos Bank dichter bij haar klanten brengt. Het zorgt er tevens voor dat de bank voorop loopt op het gebied van echte behoeften en problemen binnen onze sectoren. De activiteiten in de sociale sector groeiden om tegemoet te komen aan de dringendste behoeften van het land; kwaliteit van kredieten kreeg de voorkeur boven volume.

2012 mag dan een jaar zijn geweest van kansen voor sommige duurzame ondernemingen, de bedrijven die Triodos Bank financiert zijn niet immuun voor de impact van de financiële crisis. Met name voorzieningen voor verliezen op kredieten aan biomassaprojecten in Nederland, waar de technologie in de sector nog niet volwassen genoeg is, bleven in 2012 relatief hoog. Bijna alle voorzieningen voor deze kredieten werden in 2012 opgenomen.