Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Investment Management

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg met EUR 137 miljoen tot EUR 2,2 miljard, een stijging van 7% (2011: 17% stijging). (Invloedrijke factor)
  • volle dochter van Triodos Bank
  • wereldwijd leider in ‘impact investing’
  • totaal EUR 2,2 aan beheerd vermogen
  • beheerder van 19 fondsen
  • actief in diverse duurzame sectoren; variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur

Inleiding

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen, is wereldwijd erkend leider in ‘impact investing’. Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder klimaat en energie, microfinanciering, duurzame handel, biologische voeding en landbouw, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Eind 2012 had Triodos Investment Management 19 fondsen in beheer die beleggen in Europese en opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2012 gegroeid met 7% tot EUR 2,2 miljard.

Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De retail beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder enkele vestigingen van Triodos Bank. Met institutionele beleggers in de fondsen onder beheer wordt rechtstreeks contact onderhouden.

Strategische doelstelling: groei en innovatie

De primaire doelstelling van Triodos Investment Management is het realiseren en versneld doorvoeren van blijvende sociale en duurzame economische verandering in lijn met de visie en missie van Triodos Bank.

Om dit te bewerkstelligen wil Triodos Investment Management het beheerd vermogen in elk van haar fondsen laten groeien en nieuwe, innovatieve fondsen oprichten. Zelfs in moeilijke marktomstandigheden blijft Triodos Investment Management streven naar een groei van het totaal beheerd vermogen met 10 tot 15% via bestaande en nieuwe fondsen. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat beleggers steeds meer behoefte hebben aan geloofwaardige beleggingen die echte ‘impact’ opleveren. In 2012 heeft zij zich gefocust op groei van haar beleggersbestand onder kleine institutionele beleggers, familiebedrijven en vermogende particulieren.

Eind 2012 had Triodos Investment Management 19 fondsen in beheer die beleggen in Europese en opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2012 gegroeid met 7% tot EUR 2,22 miljard (2011: 17% groei tot EUR 2,1 miljard).

Triodos Investment Management kijkt voortdurend naar financiële oplossingen voor uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Hiertoe heeft zij drie nieuwe beleggingsproducten ontwikkeld die volgens de planning in 2013 zullen worden ingevoerd.

In 2012 zijn activiteiten van Corporate Finance overgeheveld naar de vestiging van Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk, waardoor Triodos Investment Management zich volledig kon concentreren op haar ervaring als beleggingsfondsbeheerder.

‘Impact Investing’ – hoogtepunten

Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van ‘Impact Investing’, waarbij financieel rendement wordt gecombineerd met rendement op maatschappelijk en milieugebied.

In 2012 betekende dit:

  • een reductie met meer dan 1,1 miljoen ton CO2, wat neerkomt op het elektriciteitsverbruik van 775 duizend Europese huishoudens door de inzet van installaties voor schone energie met een capaciteit van 1,199 MW;
  • meer dan 90 duizend kleinschalige landbouwbedrijven in 19 landen wereldwijd werden meteen na levering van hun oogst betaald via handelsfinancieringsvoorzieningen. Hierdoor werden 12 verschillende fair trade en biologische producten op internationale markten gebracht;
  • het beheer van EUR 121 miljoen aan activa in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 1,9 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan 1917 kunstenaars;
  • een stijging van de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving door het beheer van duurzame gebouwen die 60,7% minder CO2 uitstoten dan het gemiddelde gebouw;
  • in totaal is er voor 442 miljoen verstrekt aan 99 opkomende en gevestigde inclusieve-financieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereiken 6,9 miljoen mensen met een laag inkomen met kredieten. 6,4 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden.

Engagement beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governancegebied.

Via deze fondsen (de SICAV I fondsen) worden beleggers onderdeel van een beweging die streeft naar een meer duurzame werkwijze bij beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2012 een dialoog gevoerd met 219 ondernemingen wereldwijd.

Deze Socially Responsible Investment (SRI)-fondsen beheerden in 2012 EUR 506 miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en aan Europese staatsobligaties.

De resultaten van de fondsen over 2012

Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is met EUR 137 miljoen gegroeid tot EUR 2,2 miljard, een stijging van 7% (2011: een stijging van 17%).

Deze groei kan voornamelijk worden toegeschreven aan hernieuwde groei van particuliere beleggingen in Triodos Groenfonds en aanhoudende groei van institutionele beleggingen in Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund, en Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund.

De particuliere beleggingen in Triodos Fair Share Fund zijn eveneens gegroeid, evenals de Triodos SICAV I – Triodos Sustainable Funds, die profiteerden van de aanzienlijke groei van de beleggingen door institutionele en particuliere beleggers.

Triodos Cultuurfonds beleefde een uitstroom van beleggingen nadat de Nederlandse regering had aangekondigd alle belastingvoordelen voor culturele beleggingen af te schaffen.