Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Emerging Markets

De Emerging Markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De doelstelling van de inclusieve financierings- en duurzame handelsfondsen is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren in ontwikkelingslanden die de levenskwaliteit verbeteren door het verlenen van transparante en verantwoordelijke financiële diensten, het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten, en het stimuleren van duurzame landbouw. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De gezamenlijke fondsen in opkomende markten groeiden in 2012 met EUR 76 miljoen tot EUR 469 miljoen, een stijging met 19,3%.

De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Trade Fund, Stichting Triodos-Doen, Stichting Hivos-Triodos Fonds en Triodos Renewable Energy for Development fund worden alle beheerd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland.

Inclusieve financiering

Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de microfinancieringssector gegroeid tot EUR 437 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. (Invloedrijke factor)

Het totaal in beheer gegeven vermogen van de gezamenlijke inclusieve-financieringsinstellingen is gegroeid tot EUR 442 miljoen, een stijging van 22,1% ten opzichte van 2011.

De vier inclusieve-financieringsinstellingen van Triodos: Triodos Fair Share Fund, SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Doen en Stichting Hivos Triodos Fonds financierden in 2012 99 microfinancieringsinstellingen en -banken en waren actief in 45 landen. Deze instellingen bereiken meer dan 6,9 miljoen mensen met een laag inkomen met kredieten (2011: 7,9 miljoen), van wie 65% vrouwen, en 6,4 miljoen mensen met spaarproducten (2011: 7,5 miljoen), van wie 48% in plattelandsgebieden wonen.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2012

De vier Triodos inclusieve-financieringsfondsen nemen deel in 17 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en vehikels over heel de wereld (2011: 19). Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren.

Duurzame handelsfinanciering

Triodos Sustainable Trade Fund verstrekt handelsfinancieringen aan coöperatieve en particuliere landbouwexporteurs van biologische en/of fair trade goederen in ontwikkelingslanden.

Eind 2012 was het volume van de handelsfinancieringstransacties van het fonds met 21,9% afgenomen tot EUR 20,3 miljoen. In totaal werden 31 leningen verstrekt aan 18 coöperatieve en particuliere exporteurs die 12 verschillende producten verbouwen in 19 landen, waaronder koffie, katoen, cacao, olijfolie, cashewnoten en honing.

Triodos Sustainable Trade Fund wordt voornamelijk gefinancierd door een kredietlijn van Triodos Bank, die deels wordt zeker gesteld met garanties van Nederlandse en internationale overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Casestudie

De renovatie van koffieplantages is urgent, omdat 60% van alle plantages in Zuid-Amerika zich in hun laatste productiefase bevinden. Als gevolg hiervan daalt de totale opbrengst en het is mogelijk dat de productieniveaus de komende jaren aanzienlijk gaan dalen. Dit betekent dat de bronnen van inkomsten voor koffieboeren, met name kleine koffieboeren, worden bedreigd. Met dit vooruitzicht voor ogen heeft Asociación Aldea Global Jinotega (Aldea Global) in Nicaragua ‘Ecoforestral’ ontwikkeld, een geleidelijk renovatieprogramma om het rendement op middellange en lange termijn te vergroten en tegelijkertijd het jaarinkomen van kleinschalige landbouwers in de eerste jaren van het programma te garanderen. Tegelijkertijd zal de plantage milieuvriendelijk worden geherstructureerd.

Diédericks Aldea, financieel directeur bij Aldea Global: “De grootste uitdaging voor kleine koffieboeren die renovatie van hun koffieplantages overwegen is dat ze meer dan drie jaar moeten wachten voordat ze inkomsten genereren. Hivos-Triodos Fund overbrugt deze kloof door het verstrekken van krediet.”

Emerging Markets – Vooruitzichten

We verwachten een aanhoudende groei van de inclusieve-financieringsfondsen in lijn met de huidige trends.

Voor 2013 staat een transformatie van Triodos Sustainable Trade Fund op het programma, zodat meer beleggers kunnen deelnemen in de financiering van duurzame landbouw en handel.