Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Energie en klimaat

Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO2-uitstoot bereikt van meer dan 1.100.000 ton. Daarnaast realiseerde Triodos Investment Management een aanbod van duurzame energie- bronnen van 1.199 MW. (Invloedrijke factor)

Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Hierdoor is Triodos Investment Management een ‘preferred partner’ voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie.

In 2012 beheerde Triodos Investment Management EUR 955 miljoen aan beheerd vermogen via haar beleggingsfondsen (2011: EUR 925 miljoen).1

De totale aandelen- en kredietportefeuille op het gebied van duurzame energie in Europa beslaat meer dan 87 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 1.199 MW. Hiermee wordt de CO2-uitstoot jaarlijks met meer dan 1,1 ton omlaag gebracht. Dit komt overeen met het energieverbruik van 775 Europese huishoudens per jaar.

Deze projecten bestaan uit 49 windenergieprojecten, 23 fotovoltaïsche zonne-energieprojecten, 10 biomassaprojecten, 4 warmte/koude-opslagprojecten en 1 klein hydroproject.

Triodos Renewables Plc is er in 2012 in geslaagd GBP 3,6 miljoen aan nieuwe beleggingen aan te trekken, waardoor de duurzame energiemaatschappij van het Verenigd Koninkrijk met de meeste eigenaren, namelijk zo’n zo'n 5.100 aandeelhouders, meer kon investeren in de Britse duurzame energiesector.

De activiteiten van Triodos Groenfonds, Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund (TREF), en Ampere Equity Fund worden beheerd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Triodos Renewable Energy Fund Plc wordt beheerd in het Verenigd Koninkrijk.

Beleggingsbeslissingen worden voorts ondersteund door medewerkers in heel Europa.

1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit deze branche wordt beheerd is dit cijfer opgenomen in dit verslag.

Casestudie

Triodos Investment Management is getuige geweest van een toename van lokale duurzame-energie-initiatieven. Triodos Groenfonds erkent de positieve waarde van deze initiatieven en wil ze actief ondersteunen. Door haar inzet voor gedecentraliseerde energieproductie wordt Triodos Investment Management beschouwd als een natuurlijke financiële partner voor initiatieven in deze markt. In 2012 heeft het fonds een lening afgesloten voor twee windturbines voor de windenergievereniging Meerwind. Meerwind is een lokaal initiatief van de inwoners van Hoofddorp. De lening zal naar verwachting begin 2013 worden uitbetaald. Het fonds hoopt de komende jaren meer van dit soort initiatieven te financieren.

Ontwikkelingen in 2012

2012 was wederom een jaar vol uitdagingen voor de duurzame energiesector in Europa. Beleidswijzigingen met betrekking tot gunstige fiscale voorwaarden voor duurzame energie in Spanje hebben geleid tot een lichte daling van de aandelenkoersen van Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund.

Het Nederlandse fiscale beleid voor wat betreft groene beleggingen is echter in positieve zin veranderd, waardoor beleggers konden blijven profiteren van belastingvoordelen. Dit heeft een positieve invloed gehad op Triodos Groenfonds. Ondanks het veranderende overheidsbeleid is Triodos Investment Management ervan overtuigd dat duurzame energie- en energiebesparingsinitiatieven grote mogelijkheden zullen blijven bieden aan beleggers.

Vooruitzichten voor duurzame energie

De beslissing van de overheid om de belastingvoordelen te handhaven en de aanhoudende inzet van Triodos Investment Management voor het behalen van haar investeringsrendementdoelstellingen, betekenen dat Triodos Groenfonds een aantrekkelijk beleggingsvehikel blijft dat bijdraagt aan een duurzamere Nederlandse economie.

Duurzame energie blijft de beste oplossing om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Aangezien met name wind- en zonne-energie de best beschikbare technologie blijven om de overgang naar een duurzame energie-economie te bewerkstelligen, zijn wij ervan overtuigd dat we in staat zullen blijven het beheerd vermogen in onze fondsen te kunnen blijven laten groeien.

Triodos Investment Management streeft ernaar in 2013 een nieuw fonds te introduceren waarmee beleggingskansen in duurzame energie in opkomende markten worden benut. De expertise van Triodos Investment Management in beide ’thema-gebieden wordt hierin gecombineerd.