Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Prestaties

Grotere groei in onzekere marktomstandigheden

Het vertrouwen in de financiële markten is in 2012 duidelijk toegenomen, zoals blijkt uit de goede rendementen op eigen vermogen en vaste rente. Dit staat in schril contrast met de moeilijke economische omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten. Desondanks is er eind 2012 een recordgroei in toevertrouwde middelen met 24% tot EUR 820 miljoen geboekt.

Toevertrouwde middelen

Triodos Bank Private Banking 2012
Totaal = EUR 820 miljoen

Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking 2012 (cirkeldiagram)

De samenstelling van de toevertrouwde middelen is ook dit jaar in grote lijnen ongewijzigd; het merendeel komt voor rekening van vermogensbeheer. In België zijn de toevertrouwde middelen met 51% gegroeid tot EUR 97 miljoen, tegenover 31% en EUR 64 miljoen in 2011. In Nederland was de groei opnieuw voornamelijk te danken aan particulieren; stichtingen en religieuze instellingen waren wat terughoudender in het toevertrouwen van spaar- en beleggingskapitaal.

Private banking-klanten waren in 2012 nauwelijks om beleggingsrisico’s te nemen. Dit was een afspiegeling van het algemene sentiment onder beleggers. In plaats daarvan concentreerden beleggers zich op vastrentende beleggingen of spaarproducten. Hoewel deze vermogenscategorie doorgaans als ‘veilig’ wordt beschouwd zijn de toekomstige financiële rendementen ervan beperkt. Dit vormt een probleem voor charitatieve en religieuze instellingen die hun programma’s financieren met beleggingsrendementen. Hun programma-uitgaven en de realisatie van hun missie worden hier namelijk door beperkt. Om de duurzame impact van haar klanten te helpen behouden, zal Triodos Private Banking steeds vaker alternatieve instrumenten aanbieden, zoals garantiefondsen voor kredieten.

Kapitaalinbreng

Nieuwe en bestaande klanten droegen ook in 2012 enthousiast bij aan de vergroting van het eigen vermogen van Triodos Bank. Er werd meer dan EUR 12 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal, het hoogste bedrag ooit, aangetrokken, voornamelijk van particulieren en hun houdstermaatschappijen.

Beleggingsresultaat

Na de daling in 2011 met 2,7% is de duurzame aandelenportefeuille van Private Banking in 2012 met meer dan 15% gegroeid. Dit rendement is iets hoger dan de algemene MSCI-index. De prestaties van Triodos Private Banking liggen sinds aanvang van de activiteiten van Triodos MeesPierson in 2006 20% hoger dan de MSCI-index.

Ook de duurzame vastrentende beleggingen presteerden goed. Het rendement op de portefeuille, inclusief maatschappelijke en culturele beleggingen en zonder het voordeel van fiscale aftrekposten, bedroeg in 2012 7%. Zonder de maatschappelijke en culturele beleggingen was het rendement in 2012 iets hoger (10%).

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI

Begin = 100 bij oprichting Private Banking in september 2005

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI (lijndiagram)

Missiegedreven beleggingen

Het negatieve rendement van de derde categorie van alternatieve beleggingen – of missiegerelateerde beleggingen – van Private Banking, die uitsluitend in Nederland worden aangeboden, bedroeg in 2012 0,2%. De aanhoudend uitstekende hogere resultaten van 9,7% van Triodos Fair Share Fund werden grotendeels tenietgedaan door het negatieve rendement van 12,5% van het Duurzame Vastgoedfonds van Triodos. Deze daling was in lijn met de met problemen kampende Nederlandse vastgoedmarkt. De koers van het Triodos Renewables Fund daalde met met 3%.