Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

dummyspan

De antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd komen steeds vaker van onderaf. Kijk maar om u heen: overal in de samenleving zien we ondernemende mensen en vernieuwende initiatieven die invulling geven aan een duurzame toekomst en een andere economie. Een economie die groener, menselijker en eerlijker is. En al die initiatieven bij elkaar zorgen voor de grote verandering: samen maken ze van klein, het nieuwe groot.

‘Klein. Het nieuwe groot’ was ook het centrale thema van de korte film die wij afgelopen zomer hebben gemaakt, en die wij bij wijze van uitzondering één keer op tv hebben laten zien. De film gaat over al die talloze kleine en grotere initiatieven van individuen en ondernemers die bij elkaar het ‘nieuwe groot’ maken. En we hebben er echt iets mee losgemaakt: de film was het gesprek van de dag en ook nu nog wordt er regelmatig aan gerefereerd. Ondernemers, politici, opiniemakers – en vele duizenden zoals u en ik lieten en laten weten dat ze geraakt zijn door de film en het gedachtengoed dat erin besloten ligt.

Veel mensen willen zelf deel uitmaken van deze beweging en velen van hen kiezen voor een sterk waardengedreven bank als de onze. In Europa hebben we inmiddels bijna 440.000 klanten. Ook de emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank, afgelopen najaar, was een groot succes. Met de emissie haalden we onder particulieren Eur 96 miljoen aan nieuw kapitaal op. Belangrijk, want met elke euro die we aantrekken, kunnen we een veelvoud van kredieten verstrekken aan duurzame ondernemers.

Dit jaar reikten we voor de tweede keer de Hart-Hoofdprijs voor de meest vernieuwende en inspirerende duurzame ondernemer van Nederland uit, dit keer aan timmerfabriek voor doven De Verbinding. Met deze publieksprijs willen we de aandacht vestigen op ondernemers die gezien kunnen worden als duurzame koplopers in hun sector – en andere ondernemers met deze succesverhalen stimuleren. De prijs is vernoemd naar Triodos’ slogan ‘Volg je Hart - Gebruik je Hoofd’, waarmee de bank benadrukt dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken.

Ook op andere manieren betrokken we een breed publiek bij onze activiteiten. Bijvoorbeeld met onze campagne ‘Wat wil je veranderen?’ gingen we de dialoog aan door iedereen, klant of geen klant, op te roepen ons te laten weten wat zij met hun geld zouden willen veranderen. Heel veel mensen reageerden via de speciale website www.watwiljeveranderen.nl en allemaal kregen ze een persoonlijke reactie hoe ze concreet invulling kunnen geven aan hun wens.

Op de valreep van de jaarwisseling introduceerden we een voor de bankenwereld unieke app voor mobiel bankieren, waarmee je niet alleen overal snel je saldo kunt bekijken en een overboeking doen, maar ook kunt zien wie wij in de directe omgeving financieren. Op deze manier kunnen rekeninghouders zich eenvoudig een beeld vormen van wat er met hun aan de bank toevertrouwde geld gebeurt. De app is een belangrijke volgende stap in het transparant communiceren over de activiteiten van de bank.

In onze solide kredietportefeuille zitten onvermijdelijk ook een paar ondernemers die de wind op dit moment niet mee hebben. Zo hebben we voor een aantal initiatieven op het gebied van energieopwekking uit biomassa een bedrag moeten reserveren voor het geval dat ze niet aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. Ook dit is all in the game en hoort bij het willen helpen ontwikkelen van vernieuwende technologieën.

Begin 2013 introduceren we de eerste hypotheek voor duurzame woningen in Nederland, waarbij de rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis. Hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. Zo willen we huiseigenaren stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Daarnaast verwachten wij het komende jaar een sterke toename van kredieten aan duurzame ondernemers in het MKB. Het midden- en kleinbedrijf kan zoals gezegd worden gezien als dé grote aanjager van een duurzamere economie. We zullen onze activiteiten op het vlak van duurzaam vastgoed en zorg & welzijn (en steeds vaker combinaties daarvan) verder uitbreiden, en zien goede mogelijkheden in de landbouw- en voedingsector.

Tot slot geven wij u graag een impressie van ondernemers die wij dit jaar hebben mogen financieren. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van initiatieven in de verschillende sectoren waarin wij actief zijn. U heeft zich in 2012 als spaarder of belegger verbonden met deze ondernemers en stimuleert daarmee een duurzame verandering in de samenleving. Waarvoor dank!

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro's

2012

2011

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.933.772

1.704.118

Aantal rekeningen

240.449

207.579

 

 

 

Kredieten

1.102.050

994.714

Aantal

18.784

17.227

 

 

 

Balanstotaal*

2.315.348

1.877.488

 

 

 

Totaal baten

44.108

37.998

Bedrijfslasten

–27.393

–26.264

Waardeveranderingen van vorderingen

–14.544

–10.197

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

2.171

1.537

Belastingen bedrijfsresultaat

–363

–238

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

1.808

1.299

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

144

145

 

 

 

Duurzame energie

Voor een duurzame economie is het van belang om op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking. Daarnaast is het belangrijk energiebesparing te bevorderen, om zo onze energiebehoefte te verlagen en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Triodos Bank financiert verschillende initiatieven die bijdragen aan de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Triodos Bank was in 2012 als financier onder meer betrokken bij:

Yellow Step Solar

Yellow Step Solar is een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten (foto)

Yellow Step Solar is een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten. Met een financiering van Triodos Groenfonds hebben zij zonnepanelen geplaatst op de daken van onder andere de Stopera in Amsterdam, Apenheul in Apeldoorn en diverse woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht. De productie van 750.000 kWh is goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 214 huishoudens.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan levenskwaliteit en vervullen een cruciale rol in onze samenleving en bij de persoonlijke ontplooiing van mensen. Juist in een tijd waarin de waarde van cultuur maatschappelijk ter discussie staat, kunnen banken een grote rol spelen bij het financieren ervan. Triodos Bank was in 2012 als financier onder meer betrokken bij:

Paradox

Paradox in Tilburg is een van de belangrijkste podia voor jazz en improvisatiemuziek in Nederland (foto)

Paradox in Tilburg is een van de belangrijkste podia voor jazz en improvisatiemuziek in Nederland. Na een grondige verbouwing opende het jazzpodium dit jaar de deuren weer. om de toegankelijkheid te vergroten, werd de bar uitgebreid en werden de gevel en entree verbouwd. Triodos Cultuurfonds heeft een deel van de verbouwing gefinancierd.

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn zijn van groot maatschappelijk belang, onder meer door de toenemende vergrijzing. Triodos Bank investeert in zorginstellingen waar menselijke warmte, respect en een persoonlijke benadering centraal staan. Daarnaast financiert de bank onder andere woonzorginstellingen met dagbesteding waar mensen met een beperking op een menswaardige manier kunnen leven en werken. Triodos Bank was in 2012 als financier onder meer betrokken bij:

Helen Dowling Instutuut

Het Helen Dowling Instituut (HDI) helpt kankerpatiënten en hun naasten om de ziekte emotioneel te verwerken (foto)

Het Helen Dowling Instituut (HDI) helpt kankerpatiënten en hun naasten om de ziekte emotioneel te verwerken. Triodos Bank is betrokken bij de financiering van het nieuwe, energiezuinige Helen Dowling Huis in de bossen bij Bilthoven. Dit unieke huis verbindt buiten en binnen met elkaar.

Voeding en landbouw

Voeding en landbouw vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Dierenwelzijn en het vermijden van pesticiden en kunstmest staan centraal. Duurzame landbouw stoot minder broeikasgassen uit en voorkomt uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Triodos Bank was in 2012 als financier onder meer betrokken bij:

Brandt & Levie

Brandt & Levie maakt gedroogde Italiaanse worst, pancetta en verse worst (foto)

Brandt & Levie maakt gedroogde Italiaanse worst, pancetta en verse worst. Voor het productieproces zijn koelcellen nodig waarvoor Brandt & Levie in 2012 een krediet ontving van Triodos Bank. De drie jonge ondernemers hebben als doel consumenten bewust te maken over waar hun eten vandaan komt.

Duurzaam vastgoed

Gebouwen beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Een ‘gezond’ gebouw heeft een positief effect op het welbevinden van mensen. Daarnaast draagt energie zuinig vastgoed bij aan een beter klimaat. Triodos Bank was in 2012 als financier onder meer betrokken bij:

AV-Huis

Het AV-huis is een audiovisuele broedplaats waar film- en animatiemakers, creatieve ondernemers, vormgevers en multimedia-experts samenwerken (foto)

Het AV-huis is een audiovisuele broedplaats waar film- en animatiemakers, creatieve ondernemers, vormgevers en multimedia-experts samenwerken. Met de financiering van Triodos Bank is de duurzaamheid van het pand gegarandeerd. De zonnepanelen, ledverlichting en een koudwaterinstallatie dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.