Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Europees vestigingennetwerk
(Retail en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van doorslaggevend belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat om expertise op te bouwen en uit te wisselen. De snel groeiende Triodosgemeenschap kan daarvan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan duizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten.

De kernwaarden van de bank verbinden onze klanten en medewerkers. Toch zijn er ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt. De culturele kenmerken verschillen zowel bínnen landen als tússen landen.

Onze retailactiviteiten vertoonden ook in 2012 een forse groei. Mensen willen verandering, niet passief blijven toekijken bij wat de crisis voor gevolgen heeft. Dat geldt ook voor de relatie met hun bank. Triodos Bank is een bewuste keuze voor anders en duurzaam bankieren.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2012

31.12.2011

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Nederland

1.929,6

42

1.696,6

45

België

1.097,4

24

966,5

26

Verenigd Koninkrijk

617,8

13

487,2

13

Spanje

858,6

18

527,7

14

Duitsland

90,2

3

52,7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.593,6

100

3.730,7

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2012

31.12.2011

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

2.261,8

49

2.108,4

57

Spaardeposito’s

1.062,5

23

606,7

16

Overige toevertrouwde middelen

1.269,2

28

1.015,6

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.593,5

100

3.730,7

100

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen (spaargelden) stellen Triodos Bank in staat tot het financieren van ondernemingen en organisaties met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van Triodos Bank en van de door haar gefinancierde ondernemers.

Ondanks de sterke concurrentie op de spaarmarkt bedroeg de totale groei van de Europese vestigingen 23%. (Invloedrijke factor)

Zoals eerder aangegeven, bieden de vestigingen een breed pakket diensten aan. We spelen in op de wensen van onze klanten en bieden steeds vaker een breed en volledig productenpakket aan. De toevertrouwde middelen namen met EUR 863 miljoen toe (23%). Een groei van 15 tot 20% was verwacht. Triodos Bank groeit op alle fronten waar de bank actief is. Deze groei is deels toe te schrijven aan een duidelijkere profilering van de bank. Maar dat niet alleen: de bank is ook steeds beter in staat tot efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Belangrijke verklaring voor de groei van de bank is daarnaast het toenemend aantal mensen dat bewust omgaat met geld.

Het groeipercentage van de bank was ook dit jaar het meest opvallend in Spanje. Daar steeg het aantal klanten tot 105.000 en werden in de loop van het jaar twee nieuwe bijkantoren geopend. In Nederland heeft Triodos Bank 219.000 klanten. Ook dat cijfer wijst op een gezonde groei in 2012.

In 2012 ontvingen 404 organisaties in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,5 miljoen. (cirkeldiagram)

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te bestemmen voor een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2012 ontvingen 404 organisaties in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,5 miljoen (2011: 440 organisaties en EUR 0,5 miljoen).

Kredieten

De groei van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. Alle sectoren waarop de bank zich richt, worden als duurzaam gekwalificeerd. De ondernemingen en projecten die de bank financiert dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank.

Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen, zijn te vinden op de website van de bank.

Triodos Bank concentreert zich op drie sectoren, waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Daarbij gaat het om:

Uitstaande kredieten per sector in 2012

Uitstaande kredieten per sector in 2012 (Invloedrijke factor)

Milieu (49%, 2011: 49%)

Deze sector bestaat uit energiebesparingsprojecten en uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht). De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om activiteiten in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten).

Sociaal (28%, 2011: 28%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profitorganisaties. Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook aan partijen die eerlijke handel financieren. Verder kan het gaan om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector.

Cultuur (12%, 2011: 12%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en organisaties.

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten en uit particuliere hypotheken voor duurzame woningen.

Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie Triodos Investment Management).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen, daalde in 2012 tot 72% (2011: 76%). Triodos Bank streeft ernaar om 70 tot 80% van de toevertrouwde middelen uit te lenen.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen goed, ondanks de economische recessie. Uitzondering was de portefeuille biomassa projecten. Deze sector had te lijden onder het sterk fluctuerende aanbod van grondstoffen en onder de grote prijsschommelingen als gevolg daarvan. Bovendien speelden kinderziektes in de relatief nieuwe technologie de sector parten. De afgelopen twee jaar besteedde Triodos Bank extra aandacht aan de risico’s die de bank loopt in deze sector. Voor het grootste deel zijn die risico’s inmiddels door voorzieningen gedekt. Dit leidde tot een stijging van 0,67% in de voorzieningen voor dubieuze debiteuren (2011: 0,63%).

Onze lange-termijn interne benchmark voor voorzieningen is 0,25%. Deze voorzieningen zijn nodig in verband met verliezen op kredieten als kredietnemers in gebreke blijven.

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 448 (16%). (Invloedrijke factor)

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 448 miljoen (16%). De verwachting was een groei van 15 tot 20%. De concurrentie tussen banken in de kredietmarkt is afgenomen. Dit is het gevolg van de financiële crisis en van hogere kapitaaleisen aan banken.

Tegelijkertijd zien veel banken duurzaamheid als een opkomende markt waarvan ze graag deel willen uitmaken.

De kredietverlening aan diverse duurzame ondernemingen steeg in alle vestigingen. De groei was vooral aanzienlijk in het Verenigd Koninkrijk (17%), België (18%) en Spanje (22%). De Duitse vestiging verstrekte in haar derde volledig operationele jaar kredieten tot een bedrag van EUR 189 miljoen. Daarmee overtrof de vestiging haar doelstelling voor 2012.

Vooruitzichten Retail en Business Banking in Europa

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting met 15 tot 20% stijgen.

Alle vestigingen verwachten dat hun klantenbestand zal groeien. De groei van het aantal klanten van de Groep als geheel zal naar verwachting 15 tot 20% bedragen.

De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met 15 tot 20% toenemen. Triodos Bank heeft een gezonde groeiambitie. Maar de bank wil niet groeien tegen elke prijs. In 2013 zullen we ons extra inspannen om in het bijzonder de koplopers te financieren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de kredietvoorzieningen stap voor stap zal afnemen.