Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Een gezond evenwicht

Een van de belangrijke vraagstukken die op Europees niveau speelt betreft het gebrek aan monetair evenwicht. Sommige landen, met name in het zuiden van Europa, hebben te maken met grote overheidstekorten en als gevolg daarvan ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. In andere landen was sprake van een teveel aan financiële middelen. Dat geld is afkomstig van individuele spaarders die juist in onzekere tijden een veilige haven zoeken voor hun geld. Maatregelen die de economie moeten stimuleren, hadden slechts een beperkt effect. Door vraaguitval bij de consumenten en de daarmee samenhangende terugvallende groeicijfers overal in Europa, hadden banken eenvoudigweg te weinig mogelijkheden voor kredietverlening. En daar waar die mogelijkheden zich wél voordeden, zijn banken vanuit risicoafwegingen en de noodzaak om eerst de kapitaalsbasis te versterken, terughoudend.

Zoals gezegd, leidden de fundamentele vragen waar Europa zich voor gesteld zag, bij sommigen tot twijfels over de toekomst van de Europese Unie zélf. Triodos Bank heeft die twijfels niet. Integendeel: wij zijn juist overtuigd van de grondwaarden van het Europese project. Denk aan solidariteit, verbondenheid, de kracht van de interne vrije markt en het belang van culturele diversiteit en van de uitwisseling van ideeën. Het zijn deels dezelfde waarden die ook aan de basis van Triodos Bank liggen. Het zijn de waarden die aan de basis staan van een positieve ontwikkeling in Europa.