Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Eenheid in verscheidenheid

Triodos Bank is al vele jaren actief in vijf Europese landen en culturen: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Daarnaast openden we eind 2012 een agentschap in Frankrijk. Het feit dat we actief zijn in verschillende landen, versterkt de bank en legt een verdere basis voor onze duurzame benadering. In de landen waar we werken verbinden we ons op een intensieve manier met de lokale, reële economie. Daarbij richten we ons specifiek op de sectoren die vanuit het oogpunt van duurzaamheid van belang zijn.

De verschillende vestigingen van Triodos Bank zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van kapitaal in hun eigen land. Ook in 2012 zijn we daartoe prima in staat gebleken. Verder willen spaarders en kredietnemers met elkaar te verbinden. Juist die verbinding vormt een belangrijke basis van het veranderingsproces naar een eerlijke en groene economie. Door spaarders en certificaathouders zicht te geven op aan wie krediet wordt verleend, kan de bank toetsen of de ondernemers en projecten die worden gefinancierd, ook relevant gevonden worden. Het gebeurt regelmatig dat klanten reageren op specifieke projecten of bedrijven die de bank heeft gefinancierd. Transparantie werkt!

Alle landen waarin de bank actief is, hadden in 2012 te maken met macro-economische uitdagingen en onzekerheden. Ook Triodos Bank voelde daar vanzelfsprekend de effecten van. Toch kunnen we concluderen dat de individuele vestigingen van Triodos Bank én de bank als geheel zich goed staande heeft weten te houden. Juist de verbinding met de reële economie en de relatie met onze klanten, vormen de basis van de positieve ontwikkeling van de bank. In 2012 groeide ons balanstotaal met meer dan 20% en trokken we EUR 96 miljoen nieuw kapitaal aan. Er kwamen in 2012 82.000 nieuwe klanten bij.

Klanten (certificaathouders, spaarders, kredietnemers en beleggers) zien Triodos Bank als een sterke en transparante bank met een inzichtelijk spaar- en kredietverleningsmodel. Een bank bovendien die zorgt voor een effectieve en kwalitatief goede financiële dienstverlening, zo horen wij van klanten.

Onze klanten herkennen dat we ons engageren met de duurzame sectoren. We kennen de ondernemers die we financieren persoonlijk en zijn juist daarom vaak in staat de risico’s goed in te schatten en binnen de perken te houden. Deze benadering is een belangrijke kracht van de bank.

Positieve businesscase

Onze benadering en manier van werken delen we met een groeiend aantal andere succesvolle, waardegedreven banken overal ter wereld. Triodos Bank was in 2009 medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), een international netwerk van eenentwintig waardengedreven banken.

In 2012 publiceerde de GABV een onderzoek waarin de financiële resultaten van duurzame banken werden vergeleken met die van 25 grootste internationale financiële instellingen in de wereld. De GABV concludeerde dat duurzame banken op vrijwel alle financiële criteria beter presteren dan de grootbanken. Ze laten betere groeicijfers zien en hebben ze een sterkere kapitaalspositie. Het onderzoek toont verder aan dat waardegedreven banken een hoger percentage van hun balanstotaal wegzetten als krediet. De verhouding tussen kredieten en activa bedroeg bij duurzame banken gemiddeld 72%. Dat was bijna het dubbele van die bij de grote banken (41%). Het onderzoek van de GABV had betrekking op de periode 2002–2011 en beperkt zich bewust niet tot de periode na de crisis in 2008 maar neemt ook de bloeiperiode daarvoor mee in haar beschouwingen.

Naar een veerkrachtige financiële sector

Binnen de financiële wereld is lang uitgegaan van de vooronderstelling dat groot altijd beter is. De uitkomsten van het GABV-onderzoek wijzen daar niet op. Banken en financiële instellingen spelen een onmisbare rol in economie en samenleving. Juist daarom is een veerkrachtige en stabiele financiële sector van groot belang. De toekomst is niet gebaat bij een bankenlandschap dat wordt gedomineerd door een relatief beperkt aantal grote instellingen. Een ruime variëteit in karakter en omvang van banken vergroot stabiliteit, duurzaamheid en veerkracht van het financiële systeem en van de economie. Diversiteit is bovendien van belang als we een herhaling van de financiële problemen uit het verleden willen voorkomen en als we een economie willen opbouwen die eerlijker en duurzamer is.

Banken zoals Triodos Bank zijn een noodzakelijke verrijking van het bankenlandschap. Als het gaat om het belang van variëteit en diversiteit, kunnen we een vergelijking maken met de natuur. Ook daar leidt biodiversiteit tot veerkrachtige ecosystemen en tot het vermogen om verstoringen op te vangen.