Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Evenwichtige en gezonde groei

Eind 2012 bedroeg het gecombineerde vermogen van de leden van de Global Alliance for Banking on Values USD 60 miljard. (Invloedrijke factor)

Triodos Bank ontwikkelde zich in 2012 op een evenwichtige en gezonde manier. Onze kredietportefeuille nam toe met 16%. Een veel snellere groei is in de ogen van de bank niet wenselijk. We waren ook in 2012 in staat om meer ondernemers te financieren in de verschillende sectoren waarin we actief zijn. Zo konden we opnieuw een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie.

Groei is voor Triodos Bank geen doel op zich. Toch is gezonde groei ook voor onze bank van belang en is het een belangrijk uitgangspunt van onze toekomststrategie. Groei is immers een teken van maatschappelijke relevantie. Het geeft aan dat de bank inspeelt op een concrete financieringsbehoefte in de samenleving. En het is een indicator dat burgers, bedrijven en investeerders zich willen verbinden met een bank die geld op een bewuste manier inzet voor het financieren van positieve verandering. Tot slot bewijst de groei van Triodos Bank en andere waardengedreven banken dat een andere manier van bankieren daadwerkelijk mogelijk en winstgevend is.

In 2012 groeide het balanstotaal van de bank met ruim 23%. Dat is in lijn met de ambities. De bank ontwikkelt zich ook internationaal positief. Uitbreiden van het aantal landen waarin we actief zijn, is voor Triodos Bank daarbij echter geen doelstelling op zichzelf. De bank richt zich niet primair op vergroten van het aantal internationale vestigingen. Toch staan we ook niet afwijzend tegenover een uitbreiding in een nieuw land. Daarbij is wel van groot belang dat er in dat land bankiers zijn die de Triodos benadering op professionele en authentieke wijze kunnen vertalen naar de situatie in hun eigen land. Deze benadering leidde in 2012 tot de opening van het eerder genoemde agentschap van Triodos Bank in Frankrijk. De afgelopen jaren is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Frankrijk zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht.

Triodos Bank streeft naar een gezond evenwicht tussen spaargeld en kredietverlening. In de praktijk trekt de bank echter méér spaargeld aan, hoewel dat beeld van land tot land enigszins varieert. Het bereiken van een gezondere verhouding tussen de hoeveelheid spaargeld en de omvang van de kredietportefeuille, is daarom een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Concreet betekent dit dat we momenteel bezien in hoeverre we, naast zakelijke kredietverlening, ook op andere manieren het toevertrouwde spaargeld kunnen inzetten voor duurzame ontwikkeling. Denk aan het aanbieden van particuliere hypotheken voor duurzame woningen.

Daarnaast willen we ook de groep van certificaathouders verder verbreden zodanig dat ook het vlak van de kapitaalsbasis van de bank een evenwichtige internationale verdeling ontstaat. Ook bieden we investeringsmogelijkheden via de beleggingsfondsen van Triodos Bank, zoals het ‘Triodos Sustainable Pioneer Fund’. Dat fonds richt zich specifiek op investeringen in innovatieve duurzame bedrijven.

Ook giften kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Schenkgeld kan díe initiatieven mogelijk maken die niet van de grond zouden komen als ze afhankelijk waren van bancair krediet, en kan voorkomen dat initiatiefnemers gedwongen worden om schulden aan te gaan die ze niet kunnen dragen. Via stichtingen in onze verschillende vestigingen kunnen we giften ontvangen die het financieren van nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.