Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vooruitzichten

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2013 een hogere winst te behalen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis zich in 2013 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van de bank.

Ook komend jaar zullen we een actieve bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van een duurzamere samenleving. We zullen inspelen op de sociale, ecologische en culturele uitdagingen waarvoor we ons op zowel korte, middellange als lange termijn geplaatst zien. Bovendien zullen we het bewust(er) omgaan met geld verder bevorderen en willen we bouwen aan het besef dat duurzaam bankieren van groot belang is en het verschil kan maken.

We verwachten een groei in onze financiering van duurzame energieprojecten en van andere innovaties die de samenleving minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Onze activiteiten in de milieusector betreffen overigens slechts een deel van onze toenemende impact. Zo verwachten we een verdere uitbreiding van onze activiteiten in de sociale en culturele sector.

We zullen onze invloed zowel via financieringen als via onze bijdrage aan het publieke debat verder vergoten. In dit kader is onze rol als ‘change agent’ van belang: een partij die duurzame ondernemingen financiert die op hun beurt weer blijvende voordelen bieden aan mens en milieu.