Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Samenvatting milieujaarverslag

De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is de resultante van de financiering van ondernemers die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. De bank is ook verantwoordelijk voor de gevolgen van haar eigen milieu-impact.

Resultaten 2012

In 2012 is een benchmark ontwikkeld die de milieuprestaties van Triodos Bank vergelijkt met die van andere, vergelijkbare organisaties. Als het gaat om energieverbruik en de duurzaamheid van het woon-werkverkeer van medewerkers, zijn de resultaten van de bank goed. De resultaten wat betreft zakenreizen en papierverbruik zijn echter voor verbetering vatbaar.

In 2012 besteedde Triodos Bank veel aandacht aan het verder terugdringen van het papier- en energieverbruik. Bovendien onderzocht de bank manieren om het aantal vliegreizen van medewerkers te beperken. Randvoorwaarde is dat een dergelijke beperking niet mag leiden tot minder intensieve contacten tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten in verschillende delen van de wereld.

Energieverbruik

Triodos Bank streeft naar het gebruik van 100% groene stroom in al haar kantoren. Als een nieuw kantoor in gebruik wordt genomen dat nog geen gebruik maakt van groene stroom, wordt dit zo snel mogelijk gerealiseerd. Eind oktober gebruikten alle kantoren duurzame energie.

Om het energieverbruik van haar datacenter- en IT-activiteiten terug te dringen, maakt Triodos Bank gebruik van ‘thin clients’. Dit speelt specifiek in het nieuwe kantoor in het Verenigd Koninkrijk en in het kantoor in België. Deze technologie leidt tot een besparing van 10% in energieverbruik door computers. Dit geldt zelfs bij een toename van het aantal medewerkers (en dus van het aantal computers). In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nieuwe, duurzame printers in gebruik genomen. Dit leverde een energiebesparing op van 40%.

Reizen

Triodos Bank stimuleert medewerkers om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen.

Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Maar wanneer een auto noodzakelijk is, heeft de bank de beschikking over bedrijfsauto’s die optimaal scoren op milieuprestatie. De maximaal toegestane CO2-uitstoot voor bedrijfsauto’s is in 2012 naar beneden bijgesteld (naar 130gr). De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank daalde van 120gr in 2011 naar 115gr in 2012.

Triodos Bank Nederland stimuleert medewerkers om elektrische fietsen te gebruiken voor langere afstanden. Aan dit programma deden 18 medewerkers mee. Samen legden ze 90.000 km per fiets af in plaats van per auto.

Papiergebruik

Triodos Bank streeft ernaar de milieuvoetafdruk van papierverbruik en prints te verkleinen. Waar mogelijk maakt de bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en -materialen. Denk aan waterbesparend printen en plantaardige inkten. Triodos Bank stimuleert klanten om zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren. Dat wil zeggen: vooral via telefoon, e-mail en internet.

Klimaatneutraal ondernemen

Triodos Bank is volledig CO2-neutraal. De bank vermindert de uitstoot van broeikasgassen op drie manieren. Ten eerste via energiebesparing. Ten tweede door de noodzakelijke energie waar mogelijk af te nemen van duurzame leveranciers. Tenslotte door eventueel resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Meer informatie over de inspanningen van Triodos Bank om haar milieuvoetafdruk te verkleinen, vindt u op Milieujaarverslag.