Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Samenvatting sociaal jaarverslag

Een organisatie kan zich alleen krachtig ontwikkelen als medewerkers ruimte en gelegenheid krijgen om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Die overtuiging ligt ten grondslag aan het sociaal beleid van Triodos Bank. Kernwaarden van onze visie op dit vlak zijn: authenticiteit, samenwerking, ondernemerschap en een professionele aanpak.

Resultaten in 2012

Ook in 2012 was Triodos Bank een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever die een bijdrage levert aan belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. In 2012 namen de verschillende vestigingen en businessunits van Triodos Bank in totaal 144 nieuwe medewerkers aan. Dit getal bevat tijdelijke aanstellingen en de vervanging van vertrekkende medewerkers.


Triodos Bank organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten die als doel hebben om de groei van de bank te begeleiden en de betrokkenheid van medewerkers verder te vergroten. In 2012 ging het allereerst om een bijeenkomst van de International Management Council. Deze bijeenkomst besprak de grondwaarden en de ambities van Triodos Bank. Dat gesprek leidde onder meer tot de organisatie van vergelijkbare bijeenkomsten in de businessunits en op het hoofdkantoor. Ten tweede ging het om de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst ‘Connecting in a Changing World’. In 2012 werd deze bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse vestiging van de bank. Er namen 117 medewerkers aan deel. De deelnemers waren afkomstig uit alle landen en waren werkzaam op alle functies binnen de bank.

Medewerkers

Het is voor Triodos Bank van belang dat medewerkers zich verbonden voelen met de missie van de bank. Medewerkers dragen de waarden van de bank in hun dagelijks werk uit. De verbondenheid van medewerkers komt onder andere duidelijk tot uiting in de wekelijkse maandagochtendbijeenkomst voor alle medewerkers. Ook de gedegen inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers van Triodos Bank geeft aan hoezeer de bank hecht aan de band met medewerkers.

De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen, zoals het Values seminar, het Management Development Programme en het Visionary Leadership Program. Die bijeenkomsten hebben zowel een internationale als lokale focus en zijn gericht op het ontwikkelen en versterken van de kwaliteiten van onze medewerkers.

Het totaal aantal medewerkers steeg in 2012 met 9% (van 720 naar 788). De man-vrouw-verhouding bleef vrijwel constant: in 2012 waren er 404 vrouwen (51,3%) en 384 mannen in dienst bij Triodos Bank.

Triodos Bank streeft naar een evenwichtige man-vrouw verdeling binnen Directie en het management. Het aantal vrouwen op managementposities steeg. Het bedraagt nu 42% (2011: 37%). Ook de komende periode blijft Triodos Bank zich richten op het verder in evenwicht brengen van de man-vrouw-verhouding, met name ten aanzien van commerciële managementfuncties.

Het ziekteverzuim steeg in 2012 naar 3,0% (2011: 2,2%). Dat was ten dele het gevolg van enkele langdurig zieken. Triodos Bank streeft naar een ziekteverzuimpercentage onder de 3%.

De Directie van Triodos Bank is zo samengesteld, dat zij in staat is om haar taken effectief uit te voeren. Net als bij de andere directies en managementposities, is een goede man-vrouw-verdeling van belang. Triodos Bank streeft ernaar dat niet meer dan 70% van de Directie uit alleen mannen of alleen vrouwen bestaat. Vanaf 1 maart 2013 wordt aan dat doel voldaan als gevolg van de benoeming van een nieuwe COO.

Het personeelsverloop is licht gestegen tot 9,6% (2011: 8,8%). Voor zowel de vestigingen als de businessunits is dat percentage aanvaardbaar.

De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris in de Nederlandse vestiging was 9,4 (2011: 9,8). In de andere vestigingen was de verhouding lager. Dat laatste is het gevolg van de kleinere omvang van de kantoren daar en van het feit de internationale Directie van Triodos Bank op het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd.

De betrokkenheid van haar medewerkers bij de ontwikkeling van de organisatie, is voor Triodos Bank een groot goed. De verschillende vestigingen van de bank geven de betrokkenheid van medewerkers vorm via formele en informele bijeenkomsten tussen management en medewerkers. De vestiging in Nederland heeft bovendien een ondernemingsraad.

Vooruitzichten 2013

Ook in de toekomst zijn hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor Triodos Bank van onschatbare waarde. De bank verwacht in 2013 een toename van het medewerkersbestand van dezelfde orde van grootte als in 2012. De bank investeert ook in 2013 in de verdere ontwikkeling van haar medewerkers. De Triodos Academy organiseert in 2013 het Values seminar en het Management Development Programme. Bovendien wordt het Visionary Leadership Program voortgezet in verbeterde vorm. Ook besteedt de bank extra aandacht aan de verdere ontwikkeling en training van commerciële medewerkers, met name binnen de afdeling zakelijke kredietverlening. Triodos Bank streeft naar een personeelsverloop van maximaal 10%. De bank zet in op behoud van een ziekteverzuim van maximaal 3%.

De samenwerking en communicatiemogelijkheden van medewerkers worden verder bevorderd door de inzet van nieuwe technologie. Uitbreiding van de technische mogelijkheden op dit vlak is met name belangrijk gezien het international karakter van de bank en haar voortdurende groei.

Als gevolg van de financiële crisis, zullen steeds meer mensen die bij banken werken, zoeken naar werk dat past bij hun eigen, persoonlijke waarden. Dit gegeven helpt Triodos Bank bij de werving en selectie van getalenteerde medewerkers.

Per 1 maart 2013 treedt Jellie Banga toe tot de internationale Directie (Executive Board) van Triodos Bank. Jellie Banga gaat de functie van Chief Operating Officer (COO) vervullen. Zij volgt Michael Jongeneel op, die begin 2012 is benoemd tot directeur van Triodos Investment Management. Vanuit haar brede ervaring zal Jellie Banga een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank. Ze wordt binnen Triodos Bank verantwoordelijk voor de centrale Operations, ICT en de internationale coördinatie van de sterk groeiende Personal Banking activiteiten.