Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Milieujaarverslag

Triodos Bank is een Europese bank die lokaal is ingebed met zelfstandig opererende vestigingen. Het is daardoor mogelijk dat het milieubeleid in de landen waar Triodos Bank actief is, varieert. Immers, de branches van de bank verschillen onderling in mate van ontwikkeling, omvang en cultuur. Bovendien zijn er verschillen in lokale wet- en regelgeving. In dit verslag wordt gerapporteerd over het milieubeleid dat geldt voor de hele bank.

Triodos Bank compenseert de CO2 uitstoot vor de volle 100%. (Invloedrijke factor)

De milieukerncijfers in dit verslag betreffen in principe de prestaties van alle vestigingen van Triodos Bank, uitgedrukt per fte en/of per klant. Tijdelijke werknemers van de bank zijn meegeteld in de berekening van de milieucijfers. De medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson zijn niet opgenomen in deze berekening omdat zij geen gebruikmaken van de gebouwen van Triodos Bank.

De waardengedreven bank

Geld laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Dat is de missie van Triodos Bank. De bank is waardengedreven. De missie komt terug in alle activiteiten van de bank, ook in de manier waarop invulling wordt gegeven aan de institutionele verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu.

Milieumanagementsysteem

Met een actief Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. De afdeling interne audit controleert de EMS-procedures aan de hand van een risicogebaseerde auditplanning. Zo wordt bepaald of het systeem zinvolle verbeteringen blijft leveren.

De bank kent een algemene milieumanager en per vestiging een lokale milieumanager. Zij zijn verantwoordelijk voor de verankering van het EMS in de organisatie.

De lokale milieumanagers voorzien alle medewerkers tenminste tweemaal per jaar van actuele informatie over de milieuprestaties en -voortgang van hun vestiging. Zo wordt het bewustzijn rond milieukwesties die intern spelen op peil gehouden.

Kerncijfers milieuprestaties

Download XLS

absolute hoeveelheden/fte’s*

2013

2012

2011

2010

2009

*

Fte’s: gemiddeld aantal fulltime medewerkers gedurende het jaar.

 

 

 

 

 

 

Energiegebruik

 

 

 

 

 

Electriciteit in kWh/fte

2.759

3.045

2.622

2.991

2.884

Gas in m3/fte

129

127

134

163

105

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

6.406

5.940

6.160

6.804

6.621

Per auto in km/fte

1.409

1.450

1.611

2.389

2.596

Per openbaar vervoer in km/fte

810

858

1.194

1.149

809

 

 

 

 

 

 

Woon- werkverkeer

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.744

4.209

4.866

5.591

6.229

Carpoolen in km/fte

79

32

50

197

238

Per openbaar vervoer in km/fte

3.108

3.529

3.774

3.939

3.820

Per fiets of lopend in km/fte

566

628

639

724

808

 

 

 

 

 

 

Papiergebruik

 

 

 

 

 

Totaal papier gebruik in kg/fte

209

286

346

306

288

Kantoor papier in kg/fte

23

23

25

32

 

Bedrukt papier in kg/fte

186

264

321

274

 

Bedrukt papier in kg/klant

0,30

0,44

0,60

0,56

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

Fte’s

782

693

636

556

477

Externe, tijdelijke medewerkers

39

46

31

30

33

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

30.006

27.413

23.746

23.250

18.933

Volume in m3

98.397

91.253

81.957

88.256

72.651

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers en opmerkingen bij grondslag

De milieukerncijfers in dit verslag betreffen de prestaties van alle vestigingen van Triodos Bank, uitgedrukt per fte en/of per klant. Tijdelijke werknemers van de bank zijn meegeteld in de berekening van de milieucijfers. De medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson zijn niet opgenomen in deze berekening, omdat zij geen gebruikmaken van de gebouwen van Triodos Bank. Dit geeft een reëler beeld van de milieuprestaties van de organisatie.

De energiecijfers tonen het elektriciteits- en gasverbruik per fte. De cijfers zijn ontleend aan facturen en meterstanden.

Zakelijk verkeer toont het aantal kilometers per fte dat door medewerkers is afgelegd per openbaar vervoer, vliegtuig of auto (hetzij met de eigen auto of taxi op basis van kilometerdeclaraties, hetzij met een bedrijfsauto op basis van kilometerstand).

De berekening van het vliegverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer vindt plaats aan de hand van vervoersbewijzen. De berekening van de afgelegde afstand woon-werkverkeer per fte vindt plaats op basis van gegevens die door de medewerkers zijn aangeleverd. Er wordt onder andere gevraagd naar de afstand tussen woon- en werkadres en naar het gebruikte vervoermiddel. Een carpooler wordt gedefinieerd als een medewerker die samen met een collega per auto naar het werk reist.

Het papiergebruik wordt vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen en door berekening van het soortelijk gewicht van de verschillende papiersoorten die in elke vestiging worden gebruikt, of aan de hand van door leverancier verstrekte cijfers.

Om beter te kunnen bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen om het papiergebruik terug te dringen, maakt Triodos Bank voor wat betreft haar papiergebruik onderscheid tussen kantoorpapier en bedrukt papier. De kerncijfers van kantoorpapier tonen het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per fte. Bedrukt papier toont het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per klant.

Triodos Bank wil CO2-neutraal opereren. Er wordt gekozen om, in geval van twijfel, meer CO2-uitstoot te compenseren dan misschien in theorie noodzakelijk is. Bovendien compenseert Triodos Bank alle emissies, ongeacht of dit ook al door de leveranciers van de bank wordt gedaan.

Uitstoot van CO2

Download XLS

in duizend kg

2013

2012

2011

2010

2009

*

De gasrekening van het kantoor in het Verenigd Koninkrijk over de laatste twee maanden van 2011 werd na afronding van de cijfers over 2011 ontvangen. Daarom vindt de CO2-compensatie voor dit gas in 2012 plaats.

**

50% van de CO2-uitstoot is gecompenseerd door emissiereductie projecten, die een waarde vertegenwoordigen van EUR 15 per ton CO2, in lijn met de Gold Standard. De overige 50% wordt gecompenseerd door duurzame bosbouwprojecten ter waarde van EUR 10 per ton CO2.

 

 

 

 

 

 

Electriciteit

96

353

17

0

138

Gas verbruik (verwarming)

130

112

0

232

130

 

 

 

34*

 

 

Papier

265

468

907

686

600

Openbaar vervoer

224

219

136

107

80

Auto

1.046

865

774

867

832

Vluchten

1.145

936

1.051

908

824

Totaal

2.906

2.952

2.885

2.800

2.604

Af: Compensatie voor CO2 credits

(2.906)

(2.952)

(2.885)

(2.800)

(2.604)

 

 

 

(34)*

 

 

CO2 saldo (neutraal)

0

0

0

0

0

CO2 compensatie kosten per ton (EUR)**

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50