Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Een jaar in hoogtepunten

Onderstaand overzicht bevat enkele belangrijke en in het oog springende milieuprestaties en -inspanningen van Triodos Bank in 2013.

Beleid

In 2013 zijn de uitgangpunten van het inkoop- en outsourcingbeleid van de organisatie in een concept policy vastgelegd. Concreet is een concept sustainable procurement guidelines opgesteld en een concept outsourcing en vendor management policy. Beide documenten worden begin 2014 formeel vastgesteld.

Energieverbruik

Triodos Bank wil al haar kantoren voorzien van duurzame energie. In 2013 is het contract met de energieleverancier in Nederland vernieuwd. De toegeleverde energie aan de Nederlandse kantoren is 100% duurzaam en volledig afkomstig van windparken. Medio 2013 zijn zonnepanelen geplaatst op de kantoren in eigendom van Triodos Bank in Nederland. Alle vestigingen in Spanje maken volledig gebruik van duurzame energie. Als de bank een nieuw kantoor in gebruik neemt dat nog geen gebruik maakt van groene stroom, wordt daar zo snel mogelijk op overgestapt. Triodos Bank België zal in de eerste helft van 2014 in drie stappen overgaan op 100% groene stroom.

De bank heeft in 2013 nadere maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. Zo is beleid ingevoerd om via ‘thin clients’ het energieverbruik door computers te beperken. Deze nieuwe technologie kan leiden tot een besparing van 90% in het energieverbruik ten opzichte van conventionele computers. In de vestiging in het Verenigd Koninkrijk is 60% van de werkstations inmiddels gebaseerd op thin clients, in België is dat 65%. Ook in andere vestigingen worden waar mogelijk bij het vervangen van conventionele computers, thin clients ingevoerd.

Gas- en stroomverbruik

Vergeleken met 2012 is in 2013 het gasverbruik per fte gestegen met 2% per fte en met 5% per kubieke meter (m3) kantoorruimte. Het elektriciteitsverbruik per fte daalde met 9% per fte en met 8% per kubieke meter (m3) kantoorruimte, in vergelijking met 2012.

Vervoer

Zakelijk verkeer

Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer. Als er toch per auto gereisd moet worden, least Triodos Bank bedrijfsauto’s met hoge milieuprestaties.

De gemiddelde CO2-uitstoot van het gehele wagenpark daalde van gemiddeld 115gr in 2012 naar gemiddeld 107gr in 2013.

In 2013 steeg het aantal vliegkilometers per fte met 8% (tegenover een daling met 4% in 2012).

Met het oog op een reductie van het aantal vliegkilometers, is in september 2013 een pilot rond videoconferencing gestart waar alle vestigingen op zijn aangesloten. Het systeem wordt ook gebruikt voor videobijeenkomsten met andere bedrijven. Op basis van deze succesvolle pilot is beleid geformuleerd dat in 2014 organisatiebreed wordt geïmplementeerd. Triodos Bank Spanje maakt sinds 2013 gebruik van een nationaal videoconferencing systeem tussen het hoofdkantoor en de lokale kantoren. Het systeem wordt onder meer gebruikt voor de maandagochtendbijeenkomsten en voor trainingen.

De vestiging in het Verenigd Koninkrijk won in december 2013 twee prijzen voor het vervoersbeleid. Het gaat om de Travelwest/West of England Sustainable Travel Awards (Triodos Bank ontving de onderscheiding ‘most dramatic modal shift’); en de Travelwest/West of England Sustainable Business Travel (Triodos Bank won een bronzen medaille). Meer medewerkers reisden met fiets of openbaar vervoer naar het werk. Dat was met name het gevolg van de goede faciliteiten voor medewerkers die met de fiets reizen, en het feit dat er geen parkeerplekken zijn voorzien voor medewerkers.

Woon-werk verkeer

Triodos Bank stimuleert medewerkers om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen. Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker steeg in 2013 met 1%. Medewerkers van Triodos Bank reisden 37% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, tegen 42% in 2012. Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer steeg met 13% per fte.

Papierverbruik

Triodos Bank streeft naar het verkleinen van de milieuvoetafdruk van papierverbruik en drukwerk. De organisatie maakt zoveel mogelijk gebruik van gerecycled papier en milieuvriendelijke printprocessen en materialen, zoals waterbesparend printen en plantaardige inkten. Het gebruik van kantoorpapier steeg in 2013 met 1% per fte. Het gebruik van bedrukt papier – zoals reclamemateriaal voor klanten – daalde met 29% per fte, en met 32% per klant. De vestiging in Duitsland realiseerde een reductie van ruim 30% in het gebruik van bedrukt papier.

Aantal vierkante meters

Triodos Bank blijft zich als organisatie ontwikkelen en opende in 2013 een aantal nieuwe kantoren. Het gaat daarbij om vijf nieuwe locale vestingen in Spanje en extra kantoorruimte voor de centrale vestiging aldaar. Bij de renovatie van deze kantoren werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het totale vloeroppervlak van Triodos Bank nam toe met 9%.

Afval

Triodos Bank bewaakt het afvalinzamelingsproces zorgvuldig en zorgt voor scheiding van glas, papier, plastic en GFT-afval. Ook bevordert de bank hergebruik proactief. In 2012 betrok de bank een nieuw kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Het huurcontract van het voormalige kantoor eindigde op 1 september 2013. 80% van het meubilair en de installaties uit dit kantoor is gedoneerd aan andere organisaties voor hergebruik. De overige 20% is volledig gerecycled. Verder zijn alle afgeschreven computers gedoneerd aan scholen in Afrika.

Sociale indicatoren

Triodos Bank Spanje won in 2013 een prijs (van COCEMFE Valancia) voor haar financiële steun aan organisaties die zich richten op het bieden van loopbaanmogelijkheden aan minder validen.

Doelstellingen 2013 voor het bereiken van een besparing van:

Doel 2013 (afname)

Resultaat en Opmerkingen

 

 

 

Kantoorpapier

10% per fte

1% stijging
Het papierverbruik is al erg laag ten opzicht van vergelijkbare organisaties. Na een daling van 11% per fte in 2012 was deze doelstelling te ambitieus voor 2013

Bedrukt papier

15% per klant

32% daling

Vluchten

10% per fte

8% stijging
Een pilot met videoconference is later dan verwacht gestart. De bank verwacht het resultaat hiervan te zien in 2014

Vluchten

15% per klant

3% stijging

Elektriciteit

10% per fte

9% daling

Elektriciteit

10% per m2

8% daling