Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vooruitzichten

Ook in 2014 richt Triodos Bank zich op het verder reduceren van de ecologische impact van de organisatie en op het realiseren van positieve sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij geldt een aantal in het oog springende maatregelen en aandachtspunten:

  • Triodos Bank zoekt naar een verdere reductie van de klimaatbelasting van het woon-werk en zakelijk verkeer. Daarvoor wordt een project uitgevoerd dat integraal kijkt naar beide modaliteiten en dat maatregelen en aanbevelingen formuleert ter vermindering van de milieubelasting. Op vervoersvlak presteert Triodos Bank weliswaar al goed ten opzichte van vergelijkbare instellingen, toch is het van belang om het beleid regelmatig tegen het licht te houden en op zoek te gaan naar verdere aanscherping.
  • Triodos Bank wil het gebruik van het videoconferencing systeem actief stimuleren.
  • Al een aantal jaren wordt gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van de Nederlandse vestiging van de bank. In 2014 wordt een aantal belangrijke stappen in dit proces voorzien. Doel is om uiteindelijk te komen tot een gebouw dat voldoet aan de allerhoogste duurzaamheidseisen.
  • In 2014 wil Triodos Bank een nulmeting uitvoeren voor alle panden die de organisatie gebruikt. Op basis daarvan wordt een overzicht gemaakt van verbeterpunten ten behoeve van de energieprestatie en milieuaspecten.
  • In 2015 voert de bank een benchmark uit over de cijfers van 2014. Daarin worden de milieuprestaties van Triodos Bank gerelateerd aan vergelijkbare instellingen. Dan wordt ook bepaald hoe de prestaties van de bank zich hebben ontwikkeld ten opzichte van de vorige benchmark over de cijfers van 2012.