Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Recruitment, ontwikkeling en het versterken van verbinding

Het succes van Triodos Bank wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. De bank wil kwalitatief hoogwaardig zijn, en wordt gedreven door een missie. Medewerkers zijn onmisbaar bij het realiseren van dat doel.

Tegen die achtergrond geeft de organisatie haar Human Resources beleid (HR-beleid) vorm.

Recruitment, werving en selectie, en de begeleiding van nieuwe medewerkers

  • Triodos Bank is een groeiende organisatie. Dat betekent dat de bank jaarlijks een relatief groot aantal nieuwe medewerkers mag verwelkomen. Bij de werving en selectie is de bank uiteraard op zoek naar professionals die hun vak verstaan. Tevens wordt gezocht naar mensen die passen bij de missie en de waarden van de bank. Dat betekent dat in sollicitatieprocedures het gesprek (interview) met kandidaten een grote rol heeft en dat tests en assessments ondergeschikt zijn. Want juist een gesprek biedt de mogelijkheid om te verkennen wat de drijfveren zijn van een kandidaat, welke keuzes zijn gemaakt in het professionele en persoonlijke leven, en wat daarbij de motieven en afwegingen waren.
  • De eerste maanden tot een jaar die een medewerker in dienst is, worden gebruikt om te bepalen of de medewerker past in de rol en de organisatie, en vice versa. Door tijd te nemen voor dit wederzijdse proces, wordt het oordeel over de vraag of Triodos Bank en medewerker bij elkaar passen, uitgesteld. En krijgen medewerkers de kans om inzicht te krijgen in de rol van Triodos Bank in de samenleving en de bijdrage die zij daar zelf aan kunnen leveren. Medewerkers krijgen bovendien de mogelijkheid om te groeien in hun rol, zodat de bank uiteindelijk tot een zorgvuldige afweging kan komen. Triodos Bank begeleidt nieuwe medewerkers intensief. In iedere vestiging is er een centraal introductieprogramma. Daarnaast is de leidinggevende verantwoordelijk voor een op maat gesneden introductie van de nieuwe medewerker. Bij de meeste business units heeft de nieuwe medewerker na een aantal maanden een gesprek met HR, bedoeld voor wederzijdse feedback.

Opleiding en ontwikkeling

De financiële sector is sterk in beweging. Als reactie op de problemen in de sector gedurende de afgelopen periode, leggen overheden en toezichthouders steeds strengere regelgeving op aan financiële instellingen. Dat kan banken en hun medewerkers – ook die van Triodos Bank- voor uitdagingen stellen. Verscherpte regelgeving legt meer en meer de nadruk op cijfers en kentallen.

Triodos Bank onderschrijft het belang van goede regelgeving. Maar de bank meent dat die regelgeving deel uit zou moeten maken van een breder kader. De bank hecht veel waarde aan zo’n bredere, meer holistische benadering, en past die zelf ook toe. Als het bijvoorbeeld gaat om het beoordelen van potentiële kredietnemers, spelen niet alleen de cijfers die de basis vormen van de business case een rol. Het gaat bij de beoordeling door medewerkers van de bank ook om de motieven en beweegredenen van de ondernemer, en om de vraag in hoeverre die een maatschappelijke meerwaarde realiseert.

Die wijze van oordeelsvorming is veelomvattend en stelt hoge eisen aan medewerkers van de bank. Het vraagt adequate training en begeleiding van medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Zodat ze in staat zijn om in het spanningsveld te kunnen opereren tussen enerzijds verscherpte regelgeving en standaard methodes, en anderzijds de dynamische en meer persoonlijke benadering van Triodos Bank.

Als het gaat om opleiding en ontwikkeling, kent het beleid van Triodos Bank een aantal hoofdlijnen:

  • Er wordt bij de opleiding en ontwikkeling uitgegaan van de leervragen en leerbehoeften van medewerkers. De insteek van de opleidingsprogramma’s hangt samen met de sectoren en ondernemingen waarin Triodos Bank actief is. Als het gaat om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maakt Triodos Bank gebruik van gerenommeerde opleidings- en trainingsinstituten.
  • Daarnaast is er de Triodos Academy. Dat biedt ontwikkelingstrajecten aan gebaseerd op de waarden van Triodos Bank. Daarbij gaat het voor een belangrijk deel om de vraag hoe medewerkers de waarden van de bank in de praktijk vorm kunnen geven. De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen, zoals het Values Seminar, het Management Development Programme en het Visionary Leadership Programme. Die opleidingen hebben een internationale benadering en zijn gericht op het ontwikkelen en versterken van de kwaliteiten van onze medewerkers. In 2013 namen aan de verschillende trajecten van de Triodos Academy in totaal 82 medewerkers deel.

Opleidingskosten per medewerker

Download XLS

Bedragen in euro’s

2013

2012

2011

 

 

 

 

Nederland

1.803

1.650

1.943

België

1.918

2.015

2.190

Verenigd Koninkrijk

934

694

1.607

Spanje

1.281

1.080

976

Duitsland

2.332

1.765

1.658

Frankrijk

3.186

419

0

Private Banking NL

4.448

2.383

3.029

Triodos Investment Management

3.517

2.821

2.202

Hoofdkantoor

2.914

2.205

3.142

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

2.055

1.731

2.020

Stijging

18,7%

–14,3%

6,5%

 

 

 

 

Opleidingsdagen per medewerker

Download XLS

 

2013

2012

2011

 

 

 

 

Nederland

2,7

2,2

2,8

België

2,8

6,0

6,1

Verenigd Koninkrijk

1,9

1,5

1,7

Spanje

7,1

10,5

4,2

Duitsland

2,9

2,4

3,2

Frankrijk

9,0

Private Banking NL

5,4

2,9

3,9

Triodos Investment Management

2,8

2,8

2,4

Hoofdkantoor

2,2

2,8

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3,7

4,5

3,3

 

 

 

 

Versterken van de verbinding met medewerkers

Triodos Bank investeert in het versterken en verdiepen van de verbinding met en tussen medewerkers. Daarbij gaat het om drie zaken:

  1. de verbinding van medewerkers met de missie van de bank;
  2. de betrokkenheid van medewerkers met Triodos Bank als organisatie;
  3. de verdieping van de sociale band tussen medewerkers onderling.

De bank organiseert verschillende activiteiten om dit alles te onderhouden en te versterken:

  • Als het gaat om de verbinding met de missie en met Triodos Bank als organisatie, zijn de maandagochtendbijeenkomsten van belang. Aan deze wekelijkse bijeenkomsten nemen in beginsel alle medewerkers deel. Ook de jaarlijkse internationale medewerkersconferentie (Co-worker Conference) heeft tot doel de band met de missie te versterken. De conferentie wil bovendien medewerkers inspireren. In 2013 vond de conferentie plaats in Berlijn en namen 120 medewerkers van de verschillende branches en business units deel. Het thema van de bijeenkomst was ‘Societal renewal through Arts and Culture’. Triodos Bank streeft ernaar dat elke medewerker tenminste eenmaal een internationale medewerkersconferentie bezoekt. In 2013 vonden vergelijkbare, lokale bijeenkomsten plaats bij Triodos Investment Management en bij een aantal vestigingen.
  • De verschillende business units organiseren diverse sociale activiteiten voor medewerkers, variërend van borrels tot sportactiviteiten. Deze zijn bedoeld voor het versterken van de onderlinge band tussen medewerkers, zowel professioneel als sociaal.