Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vooruitzichten

Ook in 2014 en in de periode daarna richt Triodos Bank zich op het verder versterken van de organisatie en het HR-beleid. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten:

Triodos Bank groeit. Het is in toenemende mate een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven die zowel vakkundige bankiers zijn, als daadwerkelijk voeling hebben met de waarden van Triodos Bank. Het betekent dat in 2014 wordt ingezet op het verder ontwikkelen van Triodos Bank als aantrekkelijke werkgever. Daarbij heeft de bank de tijd mee. De afgelopen jaren wisten potentiële medewerkers de organisatie makkelijker uit zichzelf te vinden.

Met de versterking van een aantal functies op het hoofdkantoor, met name op het gebied van Risk management, ontstaat meer aandacht voor beheersprocessen en effectieve besluitvorming.

De bank verwacht een verdere afname van het personeelsverloop in het eerste jaar. Uiteindelijk doel is het verloop tijdens het eerste jaar lager te laten uitkomen dan het totale personeelsverloop.

Triodos Bank blijft aandacht besteden aan het realiseren van een beter evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen binnen de organisatie, in het bijzonder in commerciële management functies. Dit is een lange termijn doel.

De bank richt zich op het vergroten van het internationale karakter van het hoofdkantoor. Momenteel heeft grootste deel van de medewerkers daar de Nederlandse nationaliteit. Een internationaal meer divers medewerkersbestand is op langere termijn van belang. In dit kader wordt onder meer gekoerst op verdere internationale uitwisseling met andere waardengedreven banken, via de Global Alliance for Banking on Values.

Triodos Bank wil zich blijven ontwikkelen tot een aantrekkelijker werkgever. Van belang in dit verband is het gegeven dat de nieuwe generatie medewerkers vaak andere wensen heeft. Men hecht bijvoorbeeld belang aan meer flexibiliteit, een sneller carrièreverloop en het werken in een netwerkorganisatie in plaats van in een hiërarchische omgeving. De bank verkent die wensen diepgaander, zodat er beter op kan worden ingespeeld.

In 2014 wordt meer aandacht besteed aan het ontwikkelen en opleiden van medewerkers gericht op duurzaam bankieren en het uitdragen van de missie en waarden van Triodos Bank. Naast professionele ontwikkeling, doet dit laatste een groot beroep op de persoonlijke ontplooiing van de medewerker. Ontwikkeling en opleiding zijn essentieel in verband met de (lange termijn) opvolging van de huidige generatie leiders in de organisatie. Dit onderwerp is de komende tijd van toenemend belang.