Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en de ontwikkelingen van de bank, zowel bedrijfsmatig als voor wat betreft het realiseren van haar missie. Daarnaast staat de Raad de Directie met adviezen terzijde.

Triodos Bank en het economische en financiële klimaat

Het doet de Raad van Commissarissen genoegen dat Triodos Bank er dit jaar, ondanks de aanhoudende onrust op de financiële markten, toch in is geslaagd zich positief te blijven ontwikkelen en een acceptabel niveau van winstgevendheid te behouden. Triodos Bank bleef een referentiepunt voor degenen die op zoek zijn naar een geloofwaardige, op waarden gebaseerde manier van bankieren.

Er was in 2013 sprake van een nog grotere druk van de regelgeving die in negatieve zijn van invloed zou kunnen zijn op de winstgevendheid van de bank. Het is de verwachting dat dit proces zich ook in 2014 voortzet. Effectieve regelgeving kan een positieve rol spelen bij de ontwikkeling van een gezond banksysteem, maar kan slechts een deel van de diepgewortelde structurele kwesties en zaken zoals cultuur en gedrag waarmee de bancaire sector te maken heeft, beïnvloeden.

In het Verslag van de Directie wordt de veranderende omgeving waarin Triodos Bank opereert belicht. De Raad van Commissarissen herkent zich volledig met de inhoud van het verslagen schaart zich achter de inspanningen van de Directie en de medewerkers van Triodos Bank om een positief verschil te maken in de levenskwaliteit van mensen.

Hoogtepunten in 2013

2013 werd gekenmerkt door een steeds groter wordend verschil tussen toevertrouwde middelen en kredieten. De Raad van Commissarissen ziet deze ontwikkeling als een serieuze uitdaging, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de missie van de bank. Verder worden er veel activiteiten ontwikkeld om risico management en de aansturing van de bank te verbeteren.

Samen met externe adviseurs is er een project gestart voor een kritische beoordeling van de opzet en de werking van het interne governancemodel van de bank. De Raad van Commissarissen is nauw betrokken zijn bij de besluitvorming over de besluiten ten aanzien van belangrijke veranderingen en de implementatie die daaruit voortvloeit.