Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

De toezichthoudende activiteiten van de Raad van Commissarissen zijn onder meer gebaseerd op kwartaalverslagen van de Directie en op presentaties van managers van verschillende vestigingen en business units. Deze presentaties zijn zo gepland dat alle belangrijke activiteiten van Triodos Bank in een periode van twee jaar de revue passeren.

In 2013 zijn presentaties gegeven door het management van Triodos Investment Management en van de vestigingen in Spanje en Nederland. Daarnaast deed mevrouw Scheltema, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, verslag van de bevindingen van het rapport ‘Naar een Dienstbaar en Stabiel Bankwezen’, opgesteld door de Commissie Wijffels, waarvan Margot Scheltema deel uitmaakte. Jellie Banga, die in 2013 tot Chief Operating Officer is benoemd en lid is van de Directie presenteerde haar eerste indrukken en inzichten. De Raad van Commissarissen is tevens geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen in de IT-systemen van Triodos Bank. Door al deze presentaties kreeg de Raad van Commissarissen meer inzicht in ontwikkelingen binnen de bank en de omgeving waarin de bank opereert.

In 2013 is er regelmatig contact geweest tussen De Nederlandsche Bank en Triodos Bank. Deze contacten vonden voornamelijk plaats tussen toezichthouders en de Directie. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvingen een uitnodiging van De Nederlandsche Bank om een toelichting te geven op de toezichthoudende activiteiten van de Raad en de relatie tussen de Raad en de Directie. Het frequentere contact met de toezichthouder is het gevolg van de groeiende balans en de zich uitbreidende activiteiten van Triodos Bank.

In 2013 hebben alle leden van de Raad van Commissarissen en de Directie de verplichte Bankierseed afgelegd. Al zijn de waarden van Triodos Bank in overeenstemming met de Bankierseed en al verankerd in de cultuur van de bank, de eed helpt om ze verder te versterken, en is een belangrijke bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector in brede zin.

Onderwerpen tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en contacten met de Directie waren onder andere:

 • Financiële en economische ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan op de activiteiten van Triodos Bank, de strategie van Triodos Bank, financiële resultaten, risicomanagement en auditbevindingen, met inbegrip van feedback en notulen van de Audit & Risk Committee, accountantsrapporten, het aantrekken van nieuw kapitaal, kwartaalverslagen, kredietrapportages en de Basel III-regelgeving;
 • Corporate governance en compliance;
 • Human Resources Management, management development, organisatorische veranderingen en bedrijfscultuur;
 • Ontwikkelingen en nieuwe markten in de verschillende landen en bij Triodos Investment Management; Er is uitgebreid stilgestaan bij de Spaanse markt voor zonne-energie.
 • Ook zijn er in 2013 intensieve besprekingen gevoerd over en goedkeuringen gegeven aan onder andere:
 • Het wervingsproces voor een nieuwe voorzitter en voor een nieuw lid ter opvolging van JanLamers, die in 2014 aftreedt. Dit proces vond plaats onder leiding van de Nomination & Compensation Committee, waarbij alle leden van de Raad van Commissarissen, de Directie en het Bestuur van het Administratiekantoor betrokken waren;
 • De topmanagementstructuur van de bank;
 • De functie van een nieuwe Director Risk ter ondersteuning van de Directie bij haar risicomanagementtaken. Met de werving voor deze functie is eind 2013 een aanvang gemaakt;
 • Het werkplan 2014, op basis van het Business Plan 2012-2014;
 • Het jaarverslag 2012 en de managementletter, in het bijzijn van de externe accountant;
 • Het halfjaarverslag;
 • De risicobereidheid (‘risk appetite’) van Triodos Bank;
 • Het beloningsbeleid van Triodos Bank: de jaarlijkse herziening van het internationale beloningsbeleid werd besproken en goedgekeurd; De leden van de Nomination & Compensation Committee waren actief betrokken bij de besprekingen over dit onderwerp;
 • De ontwikkeling van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), waarvan Triodos Bank medeoprichter en Peter Blom de huidige voorzitter is. De Raad van Commissarissen ziet dit als een belangrijk instrument bij het realiseren van de missie van Triodos Bank;
 • De ontwikkeling van een agentschap in Frankrijk. De Raad volgt nauwgezet de plannen en ontwikkelingen voor nieuwe vestigingen en activiteiten in het buitenland en ziet erop toe dat deze gedragen kunnen worden door de bedrijfsresultaten van de bank;
 • Een (kleine) wijziging van het interne reglement van de Raad van Commissarissen en de Directie;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van het Bestuur van het Administratiekantoor, de Raad van Commissarissen en de Directie ten opzichte van elkaar zijn uitvoerig besproken.

Ondanks de toegenomen werklast heeft de Raad van Commissarissen besloten om tijdens de Algemene Vergadering van 2014 geen voorstel in te dienen voor een verhoging van de beloning van zijn leden.

 • De activiteiten van individuele commissarissen in 2013 bestonden onder andere uit:
 • Deelname aan vergaderingen op locatie met klanten en/of met certificaathouders in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje;
 • Commissarissen die in de landen wonen (of woonden) waarin Triodos Bank actief is, onderhielden informele contacten met lokale Managing Directors en senior medewerkers, waardoor ze meer inzicht kregen in de activiteiten van die lokale vestiging;
 • Periodieke vergaderingen tussen de voorzitters van het Bestuur van het Administratiekantoor, de Raad van Commissarissen en de Directie;
 • De voorzitter van de Raad heeft – op uitnodiging – een vergadering met de Ondernemingsraad bijgewoond;
 • Marcos Eguiguren Huerta heeft deelgenomen aan de jaarvergadering van de Global Alliance for Banking on Values in Berlijn en de Raad geïnformeerd over zijn bevindingen.