Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad zeven leden.

Tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank, in mei 2013, trad Marius Frank af als lid van de Raad van Commissarissen. Er is geen vervanger benoemd. Hans Voortman werd herbenoemd voor een periode van één jaar.

Evenwichtige participatie man/vrouw

De Raad van Commissarissen streeft naar brede diversiteit in samenstelling, door een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. Meer in het bijzonder streeft de Raad naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door mannen of vrouwen.

Tot mei 2013 bestond de Raad van Commissarissen uit zes mannelijke leden (75%) en twee vrouwelijke leden (25%). Sinds mei 2013 heeft de Raad vijf mannelijke en twee vrouwelijke leden, ofwel een verdeling van circa 70% en 30%.