Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onafhankelijkheid en zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

Gedurende heel 2013 waren alle commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code onafhankelijk van Triodos Bank. De samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Belangenverstrengeling

In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor feitelijke of potentiële belangenverstrengeling van commissarissen. Er was in 2013 geen sprake van belangenverstrengeling.

Educatie

In het kader van het programma voor permanente educatie organiseert de Raad van Commissarissen jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens treft u in het verslag van de Nomination & Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen vond eind 2013 plaats en werd uitgevoerd door twee onafhankelijke adviseurs. In 2010 is besloten iedere twee jaar een onafhankelijk adviseur bij de evaluatie te betrekken. Onder deze evaluatie viel zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel, als dat van de individuele commissarissen en de commissies, alsmede de werkrelatie tussen de Raad van Commissarissen en de Directie. De resultaten en aanbevelingen van deze bijeenkomst zijn besproken tijdens de interne vergadering van de Raad in december en zijn net als in 2012 vruchtbaar bevonden. De Raad zal de aanbevelingen van de beoordelaars begin 2014 met de Directie bespreken.

De leden van de Directie hebben hun persoonlijke hoofdprioriteiten voor 2013 met de Raad van Commissarissen besproken. Deze zullen begin 2014 worden geëvalueerd.