Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

SAAT Overzicht van de certificaten

Overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2013.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

31.12.2013

31.12.2012

 

 

 

In beheer genomen aandelen Triodos Bank NV
à EUR 50 nominaal

427.452

375.882

 

 

 

Uitgegeven certificaten van aandelen Triodos Bank NV
à EUR 50 nominaal

427.452

375.882

 

 

 

Zeist, 27 februari 2014

Bestuur Administratiekantoor

Marjatta van Boeschoten
Sandra Castaneda Elena
Frans de Clerck
Jan Nijenhof
Josephine de Zwaan, Voorzitter

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Opdracht

Wij hebben het bovenstaande overzicht per 31 december 2013 van de door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, Zeist, in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV gecontroleerd. Dit overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake dit overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en vormt naar onze mening een deugdelijke grondslag voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat dit overzicht een juiste weergave is van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2013.

Amstelveen, 27 februari 2014

KPMG ACCOUNTANTS N.V.
P.A.M. de Wit RA