Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzame energie – Header image (foto)

Duurzame energie

Impactmetingen

Triodos Bank financiert onder andere ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en schoner gebruik van fossiele brandstoffen.

Eind 2013 financierden Triodos Groep en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 376 projecten in Europa (2012: 346). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.280 MW (2012: 2.038 MW). Dit is voldoende om 1.480.000 Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2012: 1.300.000).

We hebben dus voor elke klant van Triodos Bank de elektriciteitsbehoefte van 2,8 huishoudens gefinancierd.

Duurzame energie – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

De berekening van de vermindering van de CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekenkoersen (kWh gram CO2) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport 2007 van het internationaal klimaatpanel IPCC. De omrekenkoersen geven aan met hoeveel gram de CO2-uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waarin wij actief zijn voor elke kWh groene energie die in 2006 (de meest recente datum waarover wij beschikken) is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO2-reductie dus iets hoger.

Onze berekening is gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik per kWh per huishouden om het bijbehorende cijfer te extrapoleren. We houden in ogenschouw dat sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk over andere methodes beschikken (zoals het Britse Renewables).

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening duurzame energie

Percentage van onze kredieten aan de duurzame-energiesector

Duurzame energiey – 33,0% van onze kredieten aan de duurzame-energiesector (cirkeldiagram)

Financiering van duurzame energie per subsector

Duurzame energie – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzame energie

Triodos Bank beschouwt energie als een primaire levensbehoefte en daarmee als iets dat zeker duurzaam moet worden opgewekt en gebruikt voor toekomstige generaties.

Waarom het ertoe doet hoe we onze energie opwekken

De stijgende wereldwijde vraag naar energie, de zorgen over de energieveiligheid en de potentiële impact van de wereldwijde klimaatverandering zijn kwesties geworden die steeds dringender aandacht behoeven.

We zien potentieel voor technologieën voor duurzame energie en energie-efficiëntiemaatregelen om een meer veerkrachtig, gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem te creëren dat toegerust is om deze uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden.

Europese overheden ondersteunen stappen in deze richting volgens de ‘20-20-20’-doelstelling van de EU waarin wordt gepleit dat voor het jaar 2020 20% van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, voor 20% meer energie-efficiëntie en voor 20% minder uitstoot van broeikasgassen. Triodos Bank speelt een belangrijke rol bij deze inspanningen om de impact van duurzame energie en energie-efficiëntieprojecten te vergroten.

Onze prioriteiten

Door onze aandacht te richten op de inzet van volwassen technologieën zoals wind- en zonne-energie zijn we in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke overgang naar ons energiesysteem.

Doordat we al meer dan 20 jaar duurzame energieprojecten financieren, hebben we een schat aan ervaring en expertise opgebouwd die wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en exploitanten van duurzame energie met wie we samenwerken.

We vergroten onze impact ook door te werken met meer gevarieerde eigendomsstructuren zoals gemeenschapsprogramma’s voor duurzame energie en het financieren van energie-efficiëntie infrastructuur binnen de gebouwde omgeving.

Onze activiteiten

Alle energieprojecten die we financieren dragen bij aan onze visie van een duurzaam-energiesysteem.

Of het nu gaat om de installatie van nieuwe opwekkingscapaciteit voor duurzame energie (door wind- of zonne-energie of waterkracht) of energiebesparingen en efficiëntiemaatregelen, al onze projecten leveren een zinvolle bijdrage aan een veerkrachtiger, duurzamer en schoner energiesysteem.

Praktijkvoorbeeld

Udny Community Turbine – Lokale duurzame energie in Schotland

Duurzame energie –Praktijkvoorbeeld Lokale duurzame energie in Schotland (foto)

Krachtige gemeenschappen

“De windturbine betekent een keerpunt voor Fetterangus. We zijn op zoek naar vaste, duurzame inkomsten waarmee we projecten in ons dorp kunnen financieren. De turbine is hiervoor de perfecte oplossing.”

Colin Wood, Gemeenschapsturbine Fetterangus

Gemeenschappen in heel Schotland konden als eerste profiteren van de voordelen van de overvloedige hulpbronnen die de natuur hun schenkt. Ze hebben pionierswerk verricht op het gebied van lokale duurzame energieprojecten, een gezamenlijke ontwikkeling voor en door de lokale bevolking. Door groene energie en een langdurige bron van inkomsten voor hun gemeenschap te genereren, zijn duurzame energieprojecten een manier om een bijdrage te leveren aan onze energiezekerheid en te zorgen voor de duurzame toekomst van wijken door invloed en opbrengsten terug te geven aan lokale bevolking.

Een overvloed aan wind in combinatie met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel van de lokale bevolking heeft van de Schotse hooglanden en eilanden een natuurlijke kraamkamer voor lokale duurzame energie gemaakt. Enkele van de eerste projecten, zoals de waterkrachtsystemen bij Assynt en Knoydart, lopen nu al zo’n 15 jaar, en de bewoners van de eilanden Eigg, Gigha en Westray hebben allen op hun eigen wijze pionierswerk verricht. Tien jaar geleden vond Gigha een nieuw onderkomen voor drie turbines uit Cumbria nadat deze waren vervangen door nieuwere modellen, Eigg is in februari 2008 overgestapt op 100% duurzame energie nadat men jarenlang afhankelijk was geweest van dieselgeneratoren, en het jaar daarop was Westray de eerste gemeenschap die haar eigen grootschalige turbine van de grond af heeft ontwikkeld. De meest recente te ontwikkelen lokale turbine, op het eiland Barra, is in februari 2014 in bedrijf gesteld.

Vruchten plukken

De Udny Community Turbine in Aberdeenshire laat zien hoe groot de impact van lokale duurzame energie kan zijn. Reeds honderden lokale inwoners hebben al geprofiteerd van de inkomsten die met de lokale windturbine zijn gegenereerd, variërend van het aanschaffen van een iPad voor een peuterspeelzaal en schijnwerpers voor een tennisclub tot ondersteuning van medische hulpdiensten.

De windturbine, die wordt gefinancierd door Triodos Bank, was de eerste in haar soort op het Schotse vasteland die volledig in handen was van de gemeenschap en die volledig door die gemeenschap werd geëxploiteerd. Na de inbedrijfstelling in 2011 heeft de Udny Community Turbine in haar eerste jaar meer dan £ 120.000 aan inkomsten gegenereerd. Verwacht wordt dat gedurende de levensduur van 20 jaar van het project tot wel £ 5 miljoen aan winst zal worden gerealiseerd. Dit staat gelijk aan £ 2.000 per inwoner van de dorpen Udny Green en Pitmedden.

In het eerste jaar kon de trust een groot aantal verschillende organisaties financieren die ten goede kwamen aan de lokale gemeenschap. Er werd een bedrag van £ 40.000 geschonken aan lokale doelen en nog eens £ 80.000 in een reservefonds gestort. Naast andere projecten heeft de trust de lease gefinancierd van een auto voor de Pitmedden First Responders. De Responders maken deel uit van een plattelandsdienst die bestaat uit vrijwilligers die zich naar een incident begeven voordat de ambulancedienst arriveert.

Het geheim van succes

Andere gemeenschappen laten zich bij het realiseren van hun duurzame ambities vaak afschrikken door de enorme hoeveelheid tijd en moeite die nodig is om een project van de grond te krijgen. Achter succesvol projecten staat meestal een speciaal kernteam van mensen die de tijd hebben om in het project te stoppen, meestal gepensioneerden met ervaring en relevante vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld management en weg- en waterbouw. In tegenstelling tot professionele ontwikkelaars van duurzame energie hebben gemeenschappen dit soort projecten niet eerder aan de hand gehad. Elke stap is een moeizaam leerproces. Ze worden echter gesteund door lokale organisaties voor duurzame energie en toegewijde kredietgevers zoals Triodos Bank.

Met hulp van Triodos Bank heeft Fetterangus uit Aberdeenshire vorig jaar haar lokale windturbine ontwikkeld. Projectleider Colin Wood: “De windturbine betekent een keerpunt voor Fetterangus. We zijn op zoek naar vaste, duurzame inkomsten waarmee we projecten in ons dorp kunnen financieren. De turbine is hiervoor de perfecte oplossing.”

“Van alle banken stond Triodos Bank het meest positief tegenover het project. Triodos begreep onze doelstellingen en heeft het hele project achter ons gestaan. Het was een lange weg waarbij tientallen lokale mensen betrokken waren en waarbij heel wat hordes moesten worden genomen. Het is het echter allemaal waard geweest.”