Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Banking – Header image (foto)

Invloed uitoefenen op het bankwezen

 • We hebben invloed op het bankwezen in het algemeen, niet alleen op de ondernemingen die we financieren
 • We promoten diversiteit, transparantie en duurzaamheid
 • We zijn actief op nationaal, Europees en internationaal niveau

Ons kredietverleningsproces integreert ecologische duurzaamheid, menselijke waardigheid en economische veerkracht, zodat de ondernemingen die wij financieren de levenskwaliteit van mensen kunnen helpen verbeteren.

Naast het financieren van vooruitstrevende ondernemingen willen we in lijn met onze missie ook invloed uitoefenen op de banksector zelf. Want hoe duurzamer, gevarieerder en transparanter de banksector, hoe sterker volgens ons de levenskwaliteit van mensen zal verbeteren.

De zes stappen van Triodos Bank om de sector te veranderen

 1. Verankeren van onze waarden en systeembreed duurzaamheidsdenken in onze activiteiten

 2. Financieren van sociale, ecologische en culturele projecten met een positieve impact

 3. Toepassen van strikte kredietvoorwaarden en ontwikkelen van specialistische sectorkennis

 4. Transparantie over wie we financieren en over ons bedrijfsmodel

 5. Bewijzen dat een op waarden gebaseerd bankmodel commercieel robuust en veerkrachtig kan zijn

 6. Samenwerken op praktisch en strategisch niveau met andere waardegedreven banken overal ter wereld om de banksector in beweging te laten komen

Onze impact op de bancaire sector

Daarom investeren we tijd en moeite om invloed uit te oefenen op de sector zelf: op nationaal niveau in alle landen waarin Triodos Bank actief is door samen te werken met beleidsmakers en anderen aan de toekomstige koers van de banksector. Op Europees niveau door als medeoprichter betrokken te zijn bij initiatieven zoals het Sustainable Finance Lab, een organisatie die in leven is geroepen om praktische ideeën te ontwikkelen voor een robuustere, duurzame banksector. Op internationaal niveau door medeoprichter te zijn van de Global Alliance for Banking on Values, een internationaal netwerk van duurzame banken die zich inzetten voor een grotere impact van de individuele leden en de bredere waardegedreven banken.

Een nieuwe manier van bankieren

Wij zijn van mening dat de banksector kan profiteren van de integratie van drie kernconcepten: Diversiteit, Transparantie en Duurzaamheid.

  • Diversiteit in bankieren

   Allereerst zijn we van mening dat een gevarieerd banksysteem ten goede zal komen aan de diversiteit van onze economieën. We hebben meer kleinere banken nodig, niet een klein aantal grote banken.

   Uiteindelijk is dit een uitdaging voor overheden en toezichthouders, net als voor de banken zelf. Ook willen we onze rol spelen bij het ondersteunen van andere financiële instellingen via netwerken zoals de Global Alliance for Banking on Values.

  • Transparant bankieren

   Vertrouwen is een essentieel onderdeel van bankieren. Het vertrouwen zal alleen volledig worden hersteld als de bankensector transparant is over zijn bedrijfsmodellen en kredietactiviteiten, zodat stakeholders weten wat een bank met hun geld doet, en hoe hun bank winst of verlies maakt.

   Hoewel dit iets is dat moet worden ingegeven door de wensen van de consument, wil Triodos Bank als referentiepunt gelden voor transparantie in bankieren.

  • Duurzaam bankieren

   We zijn ervan overtuigd dat de beginselen van duurzaamheid van fundamenteel belang zijn voor de verantwoordelijkheden van banken.

   Een gezonde economie kan ontstaan als bij ondernemerschap en kredietverlening rekening wordt gehouden met ecologische en maatschappelijke effecten op de lange termijn.

Onze impact op de bancaire sector

Meer in dit hoofdstuk

Onderwijs – Impactmetingen (grafisch)