Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Gezondheids- en sociale zorg – Header image (foto)

Gezondheids- en sociale zorg

Impactmetingen

Bij de beoordeling van de impact van gezondheids- en sociale zorg zijn ‘kwaliteits’-indicatoren per definitie meer kwalitatief van aard. Hoewel de organisaties die we financieren richtsnoeren > richtlijnen voor inzake goede praktijken naleven, zijn we in het bijzonder op zoek naar die organisaties waarbij de focus op kwaliteit van zorg is verankerd in de cultuur van de organisatie.

14.720 personen (2012: 9.840) hebben gebruik gemaakt van voorzieningen op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 215 zorginstellingen (2012: 150), alle gefinancierd door Triodos Bank. Dat betekent financiering van 10,4 zorgdagen per klant van Triodos Bank.

Gezondheids- en sociale zorg – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

We meten het aantal instellingen voor ouderenzorg gefinancierd en het aantal personen dat in die zorginstellingen woont, in het hele vestigingennetwerk van Triodos Bank.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project, behalve wanneer wordt gevreesd dat de resultaten hierdoor worden scheefgetrokken.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening gezondheids- en sociale zorg

Percentage van onze kredieten aan de sector gezondheids- en sociale zorg

Gezondheids- en sociale zorg – 14,5% van onze kredieten aan de sector gezondheids- en sociale zorg (cirkeldiagram)

Kredietverlening aan de gezondheids- en sociale zorg per subsector

Gezondheids- en sociale zorg – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gezondheids- en sociale zorg

Triodos Bank steunt zorgverleners die laten zien dat de mens bij hun organisatie centraal staat.

Door waardegedreven zorgverleners te financieren, voornamelijk die zorgverleners die gericht zijn op ouderen en mensen met speciale behoeften, kunnen we eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van mensen in de zorg en het algehele welzijn van een maatschappij verbetert – in een overgangsfase van de manier waarop we sociale zorg organiseren.

Kwaliteitszorg

Doordat wij ons richten op de kwaliteit van de zorg, zien we ook dat de organisaties die we financieren beter toegerust zijn om goede mensen aan te trekken en te behouden, wat een positieve impact heeft op de mensen die de zorg ontvangen, en de commerciële haalbaarheid van het bedrijf.

Onze prioriteiten

Gezien de noodzaak om meer kwalitatieve- en mensgerichte sociale zorg te bieden, richten we ons met name op financiering van de bouw of ontwikkeling van extra zorgfaciliteiten.

De stijgende vraag naar ouderenzorg om in de behoeften van een vergrijzende maatschappij te voorzien, betekent dat we ons richten op financiering van voorzieningen voor ouderenzorg. We concentreren ons ook op ondersteunende zorgdiensten voor mensen met speciale behoeften die inspelen op de uitdagingen en capaciteiten van elk individu.

Onze activiteiten

De vraag naar gezondheids- en sociale zorgdiensten in Europa is aan verandering onderhevig als gevolg van demografische trends en veranderend overheidsbeleid.

Geprojecteerde grijze druk

De verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd van 15 tot 64 (uitgedrukt in procenten)

Gezondheids- en sociale zorg – Geprojecteerde grijze druk (wereldkaart)

Ontleend aan: Eurostat

Hoewel elk land over zijn eigen systeem beschikt voor de financiering van de (gezondheids)zorg bestaat er een gezamenlijke behoefte aan een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige zorgverlening.

Praktijkvoorbeeld

De Boshoeve – Hoe een beter milieu de kwaliteit van de gezondheidszorg kan verbeteren

Gezondheids- en sociale zorg – Praktijkvoorbeeld De Boshoeve (foto)

Zinvolle zorg en inspiratie

De Boshoeve staat middenin een woonwijk in Nieuw-Vennep. De multifunctionele accommodatie is gehuisvest in een zeer duurzaam gebouw en heeft een dagverblijf voor kinderen met en zonder beperkingen. In het gebouw zijn ook flexwerkers, kookclubs en een natuurworkshop gehuisvest. Het gebouw is bedoeld om een zinvolle dagopvang te bieden aan jongvolwassenen met een chronische ziekte of een lichamelijke of geestelijke beperking. De ruimte voor het dagverblijf is groter dan de standaardvereisten en er zijn meer en beter opgeleide medewerkers aanwezig om de kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Tegelijkertijd is De Boshoeve een plaats van inspiratie als duurzaam gebouw. Het wekt zijn eigen energie op door zonnepanelen op het dak. Bij alle materialen en bouwtechnieken wordt rekening gehouden met de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Regenwater wordt opgevangen en gefilterd en vervolgens gebruikt om het toilet mee door te spoelen. Er wordt gebruik gemaakt van warmtepompen voor verwarming en koeling, en het ‘Cradle2Cradle’-tapijt reinigt de lucht door fijnstof te absorberen. De architect maakte niet alleen deel uit van het ontwerpproces, maar is ook werkzaam in het gebouw als directeur van een netwerkorganisatie die lezingen, workshops en cursussen over duurzame en vitale architectuur organiseert.

Creëren van kansen door borgstellingen

De financiering van De Boshoeve door Triodos Bank was mogelijk dankzij een borgstelling van het NSGK – een liefdadigheidsinstelling die jongvolwassenen met beperkingen ondersteunt om ze zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan het gewone dagelijks leven.

In 2011 werd het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Daarmee kan Triodos Bank kredieten verlenen aan ondernemers die zonder borgstelling mogelijk geen krediet zouden hebben gekregen.

Initiatieven als De Boshoeve kunnen mede zorgen voor een transformatie van de sector in Nederland. Zij bieden een visie voor ondernemers in de zorgsector waar zorgfaciliteiten gewoonlijk aan hoge eisen moeten voldoen. Het is van essentieel belang dat andere financiers en ondernemers op een duurzame manier gaan bouwen en renoveren. Niet alleen omdat men hier op lange termijn niet langer omheen kan, maar eenvoudigweg omdat financiële en sociale rendementen niet apart kunnen worden gezien, maar als elkaar versterkend.

Naast zorgfaciliteiten in de bredere context van de bebouwde omgeving, zijn duurzame gebouwen die het welzijn van de gebruikers verbeteren aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Als gevolg daarvan zullen ze een hogere bezettingsgraad hebben, wat weer leidt tot een hoger rendement op investeringen. Investeren in duurzaamheid is niet slechts een kwestie van principes, het is ook financieel verstandig.

Sociaal

Meer in dit hoofdstuk