Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Microfinanciering – Header image (foto)

Microfinanciering

Impactmetingen

De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management hebben kredieten verstrekt aan 110 (2012: 99) microfinancieringsinstellingen, banken en andere financiële instellingen in 44 landen (2012: 45). Gezamenlijk bereikten ze in 2013 in totaal 7,9 miljoen spaarders (2012: 6,4 miljoen), en 8,4 miljoen kredietnemers (2012: 6,9 miljoen).

Microfinanciering – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

Het bewijs van de impact van onze microfinancieringsactiviteiten is afkomstig uit het Duurzame Managementsysteem voor Opkomende Markten van Triodos Investment Management. Deze informatie is gebaseerd op gedetailleerde kwartaalrapportages van de microfinancieringsinstellingen en banken in de portefeuille, jaarlijkse beoordelingen, en locatiebezoeken.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening microfinanciering

Kredietverlening per regio

Microfinanciering – Financiering per regio (cirkeldiagram)

Onze visie

Triodos Bank is een belangrijke investeerder in de microfinancieringssector vanaf het moment dat zij in 1994 voor het eerst in deze sector heeft geïnvesteerd. We onderkenden dat duurzame ontwikkeling, en met name het aanpakken van ongelijkheid, uitsluiting en het armoedeprobleem, een wereldwijde kwestie was en hebben sindsdien onze bankexpertise in de inclusieve financieringssector ingezet om deze internationale uitdagingen het hoofd te bieden.

De laatste tien jaar hebben we gezien hoe microfinanciering zich snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. Veel nationale overheden overal ter wereld zijn het belang in gaan zien van de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren, waarbij het merendeel van de mensen toegang heeft tot financiële diensten. Het hiaat van de financiële inclusiviteit staat nu op de agenda van de Verenigde Naties en de G2. Investeerders zijn de laatste jaren in toenemende mate de mogelijkheden gaan inzien van de maatschappelijke en financiële rendementen van microfinanciering en sluizen steeds meer geld naar deze sector.

Als investeerder kan Triodos Bank invloed uitoefenen op de richting die de ‘inclusive’ financieringssector opgaat. We delen onze visie met iedereen die bij de keten betrokken is – investeerders, microfinancieringsinstellingen, banken en andere stakeholders – om het belang van de klanten te begrijpen, voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dit zijn doorgaans klanten met een laag inkomen, beperkte financiële kennis en weinig macht en invloed. Aandacht voor de belangen van deze mensen en hun gezinnen is de enige manier om duurzame financiële resultaten op lange termijn te bereiken.

Om een sector van inclusieve financiële dienstverlening te helpen vormen waarbij de belangen van de klant voorop staan heeft een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’ opgesteld. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal stimuleren. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep stakeholders waaronder UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en zijn in januari 2011 gelanceerd.

Triodos Bank steunt de sector ook op andere manieren; Triodos Bank onderkent dat we in een onderling verbonden wereld leven, waar veranderingen in het ene land – zoals economische crises – een grote impact kunnen hebben aan de andere kant van de wereld. Deze onderlinge verbondenheid biedt ook enorme mogelijkheden. Daarom was Triodos Bank mede-oprichter van de ‘Global Alliance for Banking on Values’, een netwerk van banken dat het gebruik van financiën stimuleert om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en het milieu.

Praktijkvoorbeeld

ACLEDA Bank in Cambodja

Microfinance – Praktijkvoorbeeld ACLEDA Bank in Cambodia (foto)

Voor en door vluchtelingen

ACLEDA is in 1993 opgericht als een microkrediet-NGO voor mensen die naar hun land terugkeren vanuit Thaise vluchtelingenkampen. Al had In Channy, medeoprichter en CEO van ACLEDA Bank en tevens vluchteling, geen enkele bankervaring, hij was vastbesloten om een bank op te zetten en te exploiteren voor de Cambodjaanse plattelandsbevolking. Op dat moment was de infrastructuur in Cambodja geheel weggevaagd na het regime van Pol Pot. Er was armoede alom, miljoenen mensen waren vermoord en anderen waren getraumatiseerd. De economie van het land was gebaseerd op contant geld; er was geen toereikend rechtssysteem.

Vertrouwen en corruptiebestrijding

Het was in dit zeer uitdagende milieu dat ACLEDA met haar activiteiten begon, met hulp van een aantal internationale donororganisaties. Een van de dingen waarmee ACLEDA te maken kreeg, was het totale gebrek aan financiële geletterdheid; men had geen enkel vertrouwen in banken en men had geen idee van wat banken te bieden hadden. ACLEDA richtte zich, en richt zich nog steeds, op het opbouwen van vertrouwen onder haar cliënten.

Vanaf het begin heeft zij duidelijk gemaakt dat de bank een ‘anticorruptie’-beleid hanteerde en dit is op dit moment nog steeds het geval. Als je nu een student in Cambodja vraagt waar hij wil werken, dan antwoordt hij bij de ACLEDA Bank, omdat die organisatie zo’n indrukwekkend transparante cultuur heeft. Jonge Cambodjanen zien wat de gevolgen van corruptie in hun land zijn en voelen zich aangetrokken tot de idealen van ACLEDA Bank. De bank heeft ook positieve gevolgen voor de financiële sector van de rest van het land.

Op weg naar een gereguleerde financiële instelling

Triodos Investment Management kwam in 1999 in contact met ACLEDA. De organisatie had een goede ontwikkeling doorgemaakt en had laten zien dat zij in staat was winst te maken. Op dat moment bevond ACLEDA zich in de overgangsfase naar een gespecialiseerde bank met vergunning. Met deze vergunning kon ACLEDA haar producten en diensten uitbreiden, met inbegrip van spaarproducten. Hiermee kon in de behoeften van haar cliënten worden voorzien en kreeg ACLEDA lokale financiering. Ook wilde ACLEDA – trouw aan haar missie – zich verder uitbreiden en een netwerk opzetten dat alle provincies en steden van Cambodja kon bedienen.

Eerste particuliere investeerder: Triodos Sustainable Finance Foundation

Deze volgende fase had een nieuw type investeerder nodig. Drie IFI’s (Internationale Financiële Instellingen) en Triodos Sustainable Finance Foundation (voorheen Triodos-Doen) – tevens de eerste particuliere investeerder – werden in 2000 aandeelhouder toen ACLEDA een vergunning als gespecialiseerde bank kreeg. In 2003 werd ACLEDA Bank Ltd een volwaardige commerciële bank en veranderde haar naam in ACLEDA Bank Plc. Triodos Fair Share Fund (2003) en Triodos Microfinance Fund (2010) traden ook toe als aandeelhouder. Een seniormedewerker van Triodos Bank vertegenwoordigt de fondsen in de Raad van Bestuur en brengt daarmee duurzaam bankieren en expertise mee.

Snelle ontwikkeling

Op dit moment is ACLEDA Bank de grootste bank in Cambodja voor wat betreft vermogen. De bank heeft haar productassortiment uitgebreid, een landelijk netwerk met 238 vestigingen opgezet, geldautomaten geopend en baanbrekende innovaties zoals mobiel bankieren geïntroduceerd en gaat geleidelijk aan bezighouden met kredietverstrekking aan het mkb. Eind 2013 bediende de bank 335.627 kredietnemers en 1.105.167 spaarders en had zij 9.451 medewerkers in dienst. ACLEDA Bank heeft in 2008 ook een bank in Laos opgericht, waar ze bij de top van particuliere commerciële banken behoort. In 2012 heeft zij een microfinancieringsmaatschappij opgericht in Myanmar, waar ze tot de weinige grote instellingen behoort die over vergunning voor microfinanciering beschikt.

Uit de relatie tussen Triodos en ACLEDA Bank blijkt onze langetermijnfocus en betrokkenheid bij het ondersteunen van financiële instellingen om het volgende ontwikkelingsniveau te bereiken. Voor ons was het fantastisch om zo nauw betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van ACLEDA Bank van een kleine NGO tot een van de meest gerenommeerde banken in de opkomende markten tot dusver, nu dat ACLEDA Bank Plc een mate van volwassenheid heeft bereikt als volwaardige bank, als men kijkt naar bereik, bestuur, risicomanagement en prestaties, heeft Triodos Investment Management besloten bijna de helft van het aandelenbelang van 12,25% te verkopen aan de nieuwe strategische investeerder ORIX Corporation, een Japanse financiële dienstverlener. Deze verkoop werd afgerond in februari 2014. Triodos Investment Management zal betrokken blijven via een minderheidsbelang en zal haar bestuursfunctie blijven vervullen.

Sociaal