Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Sociale projecten – Header image (foto)

Sociale projecten

Impactmetingen

We hebben kredieten verstrekt aan 408 sociale ondernemingen voor een totaalbedrag van EUR 87,8 miljoen. Daarnaast hebben we voor EUR 223,8 miljoen aan kredieten uitstaan aan sociale huisvestingsprojecten – waarmee woonruimte wordt verstrekt aan circa 8.000 mensen.

Sociale projecten – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

We schatten dat onze kredieten zo’n 40% van de marktwaarde van het vastgoed in sociale huisvesting vertegenwoordigen. Daarbij gaan we uit van een vastgoedwaarde van ongeveer EUR 70.000 per huurder.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening sociale projecten

Percentage van onze kredieten aan de sector sociale projecten

Sociale projecten – 8,8% van onze kredieten aan de sector sociale projecten (cirkeldiagram)
  • 6,3% aan sociale huisvesting
  • 2,5% aan sociale ondernemingen

Financiering van sociale projecten per subsector
(sociale ondernemingen alleen)

Sociale projecten – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op sociale projecten

Er zijn veel sociale organisaties en goede doelen die sociale problemen aanpakken op een manier die ook commercieel haalbaar is. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal sociale ondernemers: mensen die nieuwe bedrijfsmodellen creëren ingegeven door een sociaal motief om een specifieke groep in hun buurt of in de maatschappij te bedienen, vanuit het oogpunt van gedisciplineerd bedrijfsmanagement.

Financiering van de sociale economie

We zien mogelijkheden voor deze opkomende ‘Sociale Economie’-sector om een positieve en belangrijke rol te spelen naast de publieke sector en de conventionele bedrijfssector bij het vormgeven van onze toekomstige economieën.

Onze prioriteiten

Binnen deze sector richten we ons op relaties met vooraanstaande sociale ondernemers die in hun benadering een duidelijk positieve sociale impact laten zien op de gemeenschappen die zij bedienen.

In veel gevallen passen sociale ondernemingen zich aan aan grote veranderingen in de financiering door de overheid en de publieke sector. Als zodanig moeten ze innovatief zijn in hoe ze hun bedrijf organiseren, zodat ze het grootst mogelijke sociale voordeel kunnen realiseren en tegelijkertijd economisch duurzaam zijn.

We zijn er voornamelijk op gebrand bedrijfsmodellen te ondersteunen die het potentieel hebben om schaalbaar te worden en hun impact te vergroten door middel van groei van hun onderneming en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen.

Onze activiteiten

Onze activiteiten binnen sociale projecten bestaan onder andere uit kredietverlening aan organisaties die een positief sociaal voordeel opleveren, variërend van gemeenschapsondernemingen, fairtrade-ondernemingen en sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en achtergestelde groepen tot non-profit ondernemingen met een sociaal oogmerk en aanbieders van sociale huisvesting.

Praktijkvoorbeeld

L’Atelier de l’Avenir

Sociale projecten – Praktijkvoorbeeld L’Atelier de l’Avenir (foto)

De social profit-sector in België is mede op zoek naar creatieve en ondernemende oplossingen om sociale uitdagingen het hoofd te bieden zoals de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. De uitdaging op de arbeidsmarkt betreft het bieden van banen aan mensen die weinig tot geen toegang hebben tot de ‘reguliere’ arbeidsmarkt.

Dalende subsidies hebben de sector de laatste jaren aanzienlijk getroffen. In dit nieuwe klimaat wordt van sociale organisaties verwacht dat zij een zakelijker benadering hanteren en meer marktgericht zijn.

Ondersteunen van professionalisering

Triodos Bank financiert een breed scala aan sociale organisaties die werken voor een specifiek maar uiteenlopend publiek, zoals werklozen of ouderen, of mensen met een lichamelijke beperking of met leerproblemen. Al deze organisaties hebben een sociale missie en delen dezelfde waarden als Triodos Bank, waardoor ze natuurlijke partners zijn.

Naast onze rol als bank en financiële partner nemen we ook deel aan evenementen in de social profit-sector, organiseren we workshops en ondersteunen we organisaties als Toolbox en i-Propeller, die de sector helpen om verder te professionaliseren bij de overgang naar meer commerciële modellen.

Innovatief bouwen

‘Atelier de l’Avenir’ maakt deel uit van het ‘Atelier du Monceau’, dat bijna 100 doven en/of slechthorenden in dienst heeft. In hun fabriek nabij Luik produceert Atelier de l’Avenir panelen die worden gebruikt bij een innovatieve bouwtechniek. De panelen zijn energiezuinige bouwstenen voor ‘modulaire’ huizen die steeds opnieuw kunnen worden gemonteerd, zodat gebouwen met hun tijd mee kunnen gaan – een belangrijke innovatie voor met name de sociale huisvesting.

Triodos Bank heeft, naast het verstrekken van een kredietlijn, de bouw van de fabriek gefinancierd waar de panelen zullen worden vervaardigd.

Directe impact

De onderneming stelt mensen met een beperking, met name doven en/of slechthorenden, in staat om hun eigen inkomen te verdienen en een onafhankelijk bestaan op te bouwen. Ze doet dit door gehandicapten te begeleiden, van informatie te voorzien en werkgelegenheid te bieden. Bij deze impact staat menselijke waardigheid centraal, een kernelement van de missie van Triodos Bank.

Sociaal