Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerde balans per 31 december 2013

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

31.12.2013

31.12.2012

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

1

895.755

380.497

Overheidspapier

2

48.000

Bankiers

3

551.541

561.167

Kredieten

4

3.544.716

3.285.359

Rentedragende waardepapieren

5

1.224.180

896.530

Aandelen

6

4

4

Deelnemingen

7

7.630

7.594

Immateriële vaste activa

8

11.810

12.285

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

9

39.085

38.647

Overige activa

10

17.212

18.874

Overlopende activa

11

106.720

89.926

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

6.446.653

5.290.883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

12

62.105

62.799

Toevertrouwde middelen

13

5.650.103

4.593.501

Overige schulden

14

21.222

12.368

Overlopende passiva

15

52.881

50.971

Voorzieningen

16

1.010

675

Achtergestelde schulden

17

5.300

5.300

Eigen vermogen

18

654.032

565.269

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en passiva

 

6.446.653

5.290.883

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

19

43.656

60.860

Onherroepelijke faciliteiten

20

627.785

606.960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671.441

667.820