Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst

25.683

22.626

Aanpassingen voor:

 

 

• afschrijvingen

6.356

6.391

• waardeveranderingen van vorderingen

17.061

20.911

• waardeveranderingen van deelnemingen

–207

–218

• koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

2.074

–64

• mutaties voorzieningen

335

223

• overige mutaties overlopende posten

–14.746

–14.037

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

36.556

35.832

 

 

 

Mutatie overheidspapier

–48.000

15.000

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

63.866

–32.164

Mutaties kredieten

–276.418

–468.452

Mutaties aandelen

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden

–694

27.897

Mutatie toevertrouwde middelen

1.056.602

862.793

Overige mutaties uit operationele activiteiten

10.516

239

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

842.428

441.145

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Netto investeringen in:

 

 

• rentedragende waardepapieren

–327.650

–323.434

• deelnemingen

–213

–4.437

• immateriële vaste activa

–2.218

–1.911

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–6.000

–5.810

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

–336.081

–335.592

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Mutatie achtergestelde schulden

–10.000

Uitbreiding aandelenkapitaal

68.077

95.615

Betaling contant dividend

–4.914

–3.949

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

–12

1

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

63.151

81.667

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

569.498

187.220

 

 

 

Liquiditeiten per 1 januari

623.618

436.398

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

1.193.116

623.618

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

895.755

380.497

Direct opeisbare tegoeden bij banken

297.361

243.121

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

1.193.116

623.618