Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

2013

2012

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Rentebaten

21

164.617

158.363

Rentelasten

22

–52.661

–55.218

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente

 

111.956

103.145

 

 

 

 

Opbrengsten uit overige deelnemingen

23

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

 

120

 

 

 

 

Provisiebaten

24

52.993

48.989

Provisielasten

25

–2.295

–1.845

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisie

 

50.698

47.144

 

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

26

437

433

Overige baten

27

454

844

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten

 

891

1.277

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

163.665

151.566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

28

104.177

93.694

Afschrijvingen en waardeveranderingen op materiële en immateriële vaste activa

29

8.421

6.392

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

112.598

100.086

Waardeveranderingen van vorderingen

30

17.061

20.911

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

–207

–218

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

129.452

120.779

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

 

34.213

30.787

Belastingen bedrijfsresultaat

31

–8.530

–8.161

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

25.683

22.626

 

 

 

 

Bedragen in euro’s

 

 

 

Nettowinst per aandeel

 

3,23

3,37

Dividend per aandeel

 

1,95

1,95