Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Leverage ratio

in duizenden euro’s

De leverage ratio wordt berekend volgens de Basel III-richtlijnen.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Het Tier 1-kapitaal is als volgt te specificeren:

 

 

Aandelenkapitaal

427.452

375.881

Agio

118.162

101.656

Wettelijke reserve

5.116

6.031

Overige reserve

77.439

59.067

Onverdeelde winst

25.683

22.626

Herwaarderingsreserve

180

8

Af: voorgesteld dividend

–16.671

–14.659

 

 

 

 

 

 

Tier 1-kapitaal (a)

637.361

550.610

 

 

 

Verplichte aanpassingen Tier-1 kapitaal:

 

 

Af: immateriële vaste activa

–11.810

–12.285

Bijbehorende latente belastingverplichting die vervalt als het immateriële vaste activum een waardevermindering ondergaat of niet langer in de balans wordt opgenomen.

1.173

1.484

Af: latente belastingvorderingen (met uitsluiting van alleen tijdelijke verschillen)

–5.067

–3.293

 

 

 

 

 

 

Totaal verplichte aanpassingen (b)

–15.704

–14.094

 

 

 

Tier 1-kapitaal volgens de Basel III-richtlijnen (c) (a + b)

621.657

536.516

 

 

 

Op de balans opgenomen uitzettingen:

 

 

Totaal activa volgens geconsolideerde balans

6.446.653

5.290.883

Verplichte aanpassingen Tier 1-kapitaal (b)

–15.704

–14.094

Correctie disagio op rentedragende waardepapieren van passiva naar activa

–3.215

–3.025

Correctie boekwaarde derivaten

–7.573

–4.973

 

 

 

 

 

 

Totaal op de balans opgenomen uitzettingen (d)

6.420.161

5.268.791

 

 

 

Uitzettingen derivaten:

 

 

Vervangingskosten (‘mark to market’-methode)

9.637

9.908

Bedrag toeslag (‘mark-to-market’-methode)

16.617

15.378

 

 

 

 

 

 

Totaal uitzettingen derivaten (e)

26.254

25.286

 

 

 

Niet op de balans opgenomen uitzettingen:

 

 

Voorwaardelijke schulden

43.656

60.860

Onherroepelijke faciliteiten

627.785

606.960

 

 

 

 

 

 

Totaal niet op balans opgenomen uitzettingen (f)

671.441

667.820

Totaal uitzettingen (g) (d+e+f)

7.117.856

5.961.897

Leverage ratio (c/g)

8,7%

9,0%