Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Operationeel risico

Triodos Bank loopt in haar bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat Triodos Bank schade of verlies lijdt als gevolg van inadequate of falende interne processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Triodos Bank beperkt deze risico’s door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen.

Het operationele risicokader maakt gebruik van diverse hulpmiddelen en technologieën om risico’s op operationeel, tactisch en strategisch niveau vast te stellen, te meten, te beperken en te monitoren. Het operationele risicokader wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Chief Finance Officer. Speciale onderdelen van Operationeel Risicomanagement zijn Informatiebeveiliging, Outsourcing en Bedrijfscontinuïteit. Werkzaamheden om risico’s te beheersen die aan deze onderwerpen gerelateerd zijn, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Chief Operating Officer (COO), in lijn met het algehele operationele risicokader.

Er is een Non Financial Risk Committee ingesteld, waar alle operationele risico-aspecten worden besproken samen met het risico en de reputatie op het gebied van compliance.

Er zijn tal van controlemaatregelen ingebouwd in IT-systemen en verankerd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend, omdat mensen van essentieel belang zijn voor het succes van het beheersen van risico’s.

De Basic Indicator Approach wordt gebruikt voor de kapitaalberekening van operationeel risico, conform Basel II. Het operationele-risicokader is conform de beginselen genoemd in de Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (Deugdelijke Praktijken voor het Beheer van en Toezicht op Operationeel Risico). Deze deugdelijke praktijken geven richtlijnen voor de kwalitatieve implementatie van operationeel risicomanagement en worden aanbevolen door de Bank of International Settlements.

In 2013 heeft Triodos Bank geen substantiële verliezen geleden als gevolg van gebeurtenissen die verband hielden met operationeel risico.