Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

4. Kredieten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Kredieten

3.606.765

3.341.518

Voorziening dubieuze debiteuren

–62.049

–56.159

 

 

 

 

 

 

 

3.544.716

3.285.359

 

 

 

De kredieten hebben betrekking op kredieten aan klanten versus kredieten aan banken.

Kredieten onderverdeeld naar resterende looptijd:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Direct opeisbaar

210.440

179.576

1 tot 3 maanden

97.402

178.737

3 maanden tot 1 jaar

209.466

250.218

1 tot 5 jaar

1.035.913

834.764

Langer dan 5 jaar

2.053.544

1.898.223

 

 

 

 

 

 

 

3.606.765

3.341.518

 

 

 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

56.159

36.583

Toevoeging

22.189

24.779

Afboeking

–12.040

–2.178

Vrijval

–4.221

–3.096

Koersverschillen

–38

71

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

62.049

56.159

 

 

 

De voorziening heeft geen betrekking op voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten. De voorziening dubieuze debiteuren is inclusief een voorziening voor geleden maar nog niet gerapporteerde kredietverliezen (IBNR- voorziening) ad EUR 0,8 miljoen (2012: nihil).

De toevoeging aan de voorziening heeft voor EUR 1,1 miljoen betrekking op rente die wel in rekening is gebracht maar niet is ontvangen (2012: EUR 0,7 miljoen).