Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

5. Rentedragende waardepapieren

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Nederlandse staatsobligaties

159.800

144.500

Belgische staatsobligaties

383.144

351.698

Spaanse staatsobligaties

167.500

87.734

Staatsobligaties van het Verenigd Koninkrijk

69.138

Overige obligaties

444.598

312.598

 

 

 

 

 

 

 

1.224.180

896.530

 

 

 

De balanswaarde van de overige obligaties per 31 december is als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

1

Dit zijn Groene/duurzame obligaties waarvan de opbrengsten door de emittent worden belegd in bijvoorbeeld duurzame energie, energiebesparing en microfinanciering.

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) duurzame obligatie, Nederland1

140.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Nederland

77.203

77.203

Sustainable energy bond Landwirtschaftliche Rentenbank, Duitsland1

50.000

Climate Awareness bond European Investment Bank1

45.000

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden (FMO), Nederland

40.000

150.000

De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), België

15.000

15.000

NRW Bank groene obligatie, Duitsland1

15.000

SNS Bank (met overheidsgarantie), Nederland

12.000

12.000

La Communauté française de Belgique, België

12.000

12.000

Rabobank, Nederland

10.000

10.000

Regio Wallonië, België

10.000

Regio Brussel, België

5.000

15.000

Societe Wallone du credit social, België

5.000

Nederlandse Waterschapsbank, Nederland

4.895

7.895

Vlaamse gemeenschap, België

3.000

13.000

Ethias Vie, België

500

500

 

 

 

 

 

 

 

444.598

312.598

 

 

 

Van het effectenbezit dient EUR 10,0 miljoen als zekerheid voor een mogelijk debetsaldo bij De Nederlandsche Bank (2012: EUR 5,0 miljoen) en nihil bij een Nederlandse bank (2012: EUR 4,6 miljoen). Er is geen zekerheid verstrekt (2012: EUR 4,6 miljoen) voor opgenomen leningen bij een Spaanse bank.

Per 31 december 2013 is in verband met nog niet als resultaat verantwoorde verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde EUR 30,4 miljoen (2012: EUR 25,5 miljoen) opgenomen onder de overlopende activa en EUR 3,2 miljoen (2012: EUR 3,0 miljoen) onder de overlopende passiva.

Het verloop van de rentedragende waardepapieren is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

896.530

573.096

Aanschaf

517.738

529.258

Aflossingen

–150.088

–103.324

Verkoop

–40.000

–102.500

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

1.224.180

896.530