Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

8. Immateriële vaste activa

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Betaalde goodwill

84

190

Ontwikkelingskosten voor informatiesystemen

7.621

8.361

Managementcontracten

2.569

2.771

Computersoftware

1.536

963

 

 

 

 

 

 

 

11.810

12.285

 

 

 

De betaalde goodwill betreft:

  • goodwill die Triodos Fonds Management in 2004 aan Triodos Investment Management heeft betaald voor het verkrijgen van researchactiviteiten; Per ultimo 2013 is deze goodwill volledig afgeschreven;
  • goodwill die Triodos Fonds Management in 2004 en 2005 aan Triodos Investment España heeft betaald, plus een extra bedrag in 2009, voor de afkoop van het winstrecht van de Spaanse vestiging.

Het verloop van de betaalde goodwill is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

900

900

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–710

–605

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

190

295

Aanschaf

Afschrijving

–106

–105

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

84

190

 

 

 

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

De ontwikkelingskosten voor informatiesystemen betreft de ontwikkelingskosten van een ICT-systeem van de bank. Na een technische beoordeling van dit banksysteem in 2013 is de verwachte economische levensduur verlengd van december 2016 tot december 2020. De lagere kosten als gevolg van de verlenging van de economische levensduur ten bedrage van EUR 0,9 miljoen per jaar, worden in de komende jaren verantwoord in the winst- en verliesrekening, voor de eerste keer in 2013. Dit positieve effect wordt eveneens voor de komende vier jaar verwacht. De investering in dit banksysteem heeft in 2013 een waardevermindering ondergaan als gevolg van de beslissing om een nieuw ERP-systeem aan te schaffen voor Triodos Investment Management. De waardevermindering is verantwoord in de winst- en verliesrekening voor een bedrag van EUR 0,2 miljoen.

Het verloop van de ontwikkelingskosten voor de informatiesystemen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

*

Exclusief desinvesteringen ad EUR 2,0 miljoen (2012: EUR 0,0 miljoen).

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

21.558

20.534

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–13.197

–11.005

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

8.361

9.529

Geactiveerde kosten

1.046

1.218

Afschrijving*

–1.604

–2.386

Waardeverminderingen

–182

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

7.621

8.361

 

 

 

Managementcontracten

De managementcontracten betreffen contracten voor het beheer van fondsen door Triodos Investment Management. Bij verwerving van de deelneming in Triodos Investment Management heeft Triodos Bank hiervoor een bedrag betaald aan Triodos Holding.

Het verloop van de managementcontracten is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

4.030

4.030

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–1.259

–1.058

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

2.771

2.972

Afschrijving

–202

–201

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

2.569

2.771