Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

15. Overlopende passiva

De balanswaarde van de overlopende activa per 31 december is als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Disagio op rentedragende waardepapieren

3.202

3.008

Te betalen rente

15.422

14.911

Passieve belastinglatentie

3.828

4.070

Overige overlopende passiva

30.429

28.982

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

52.881

50.971

 

 

 

De belastinglatentie heeft voornamelijk betrekking op:

  • in Nederland te belasten toekomstige winsten van de Duitse vestiging. De duur is onbeperkt;
  • tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van immateriële vaste activa.

De resterende duur is één tot vier jaar.