Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

17. Achtergestelde schulden

Dit betreft een 10-jarige obligatielening d.d. 12 juli 2006. Het nominale rentepercentage bedraagt 5,625% en de uitgiftekoers was 99,314%. De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van overige schulden. Gedurende de looptijd van de obligatielening kan de bank obligaties inkopen en intrekken onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank.

Per 31 december 2013 is in verband met verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde een bedrag van EUR 13 (2012: EUR 17) opgenomen onder de overlopende activa.

Het verloop van de achtergestelde schulden is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

5.300

15.300

Onttrekking

–10.000

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

5.300

5.300