Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

De wereld in 2013

Verschillende landen in Europa, maar ook de Europese Unie zelf, hadden in 2013 nog steeds te kampen met de gevolgen van de economische crisis. In sommige landen waar Triodos Bank actief is, waren er de eerste voortekenen van een grotere stabiliteit en herstel.

Desalniettemin werd het bankwezen ook gedurende 2013 opgeschrikt door enkele schandalen, die breed werden uitgemeten in de media. In verschillende landen in Europa waren opnieuw reddingsoperaties voor banken nodig, en werden verschillende banken genationaliseerd.

Tegelijkertijd ontwikkelden alle vestigingen van Triodos Bank zich ook in 2013 positief. Steeds meer mensen kozen ervoor hun geld bij Triodos Bank onder te brengen. Soms was die keuze een reactie op de vele problemen in de bankensector. Maar vooral was het een uiting van groeiende belangstelling voor een meer bewuste en duurzame manier van leven. Steeds meer klanten kozen voor Triodos Bank als hun ‘eerste bank’: de bank waar ze in beginsel al hun bankzaken kunnen onderbrengen. Triodos Bank formuleerde dit eerder als strategisch doel, omdat we het belangrijk vinden om voor klanten de eerste bank te zijn. De ontwikkelingen in 2013 laten zien dat dat strategische doel in Nederland en Spanje ruimschoots is gehaald. Ook in de andere landen waarin de bank actief is, zijn er concrete plannen om het dienstenpakket te verbreden.

De meeste vestigingen van de bank slaagden erin om de kredietportefeuille te laten groeien. Het blijft op de lange termijn echter een uitdaging om de groeiende toestroom van toevertrouwde middelen om te zetten in kredieten. Het realiseren van een gezond evenwicht tussen kredieten en spaargelden vindt de bank zeer belangrijk, zowel vanuit rendements- als missieoogpunt.

Onze resultaten

Voorkeursbank van onze klanten

Triodos Bank wil vanzelfsprekend haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten aan te bieden aan klanten. In dit kader introduceerde de bank in 2013 in Spanje, België en Nederland hypotheken voor duurzame woningen. Hiermee worden woningeigenaren gestimuleerd om het energieverbruik van hun woningen te verminderen.

Triodos Bank Nederland is de eerste Nederlandse bank die hypotheken aanbiedt voor duurzame woningen. Met deze hypotheek wordt een gunstiger energielabel van woningen beloond met een lager rentepercentage.

In Spanje werden naast een creditcard ook betaalautomaten, online-aankopen en de eerste geldautomaten geïntroduceerd.

In het Verenigd Koninkrijk werden voor het eerst Triodos-beleggingsfondsen aangeboden aan particuliere beleggers.

In Nederland introduceerde Triodos Bank in 2013 een speciale betaalrekening voor kinderen.

Triodos Bank wil haar kapitaalsbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name de kredietportefeuille verder kan groeien.

In 2013 is in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in totaal EUR 68 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon 4.400 nieuwe certificaathouders verwelkomen.

Bouwen aan relaties

Het is binnen de strategie van Triodos Bank van groot belang om te bouwen aan bestendige relaties met klanten.

Triodos Bank Nederland werd voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de bank met de beste klantenservice. Het laat zien dat klanten hun relatie met de bank waarderen en dat die relatie zich nog altijd verder ontwikkelt. De bank is uiteraard blij met de waardering die uit de verkiezing blijkt, hoewel het winnen van prijzen geen doel op zich is.

De Spaanse vestiging opende in 2013 vijf nieuwe lokale bijkantoren. Het kantoor in Sevilla verhuisde naar een prominentere locatie. Bovendien werd het hoofdkantoor in Madrid uitgebreid. Dit maakt het gebouw beter toegankelijk voor klanten.

Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging, is echter nog niet genomen.

Triodos Bank als werkgever

Triodos Bank stimuleert medewerkers om zich in het kader van hun functie – maar ook daarbuiten – te ontwikkelen.

Hiertoe heeft de vestiging in het Verenigd Koninkrijk in 2013 een ‘Ambassadeursprogramma’ geïntroduceerd. Dit programma ondersteunt medewerkers bij het vertegenwoordigen van de bank tijdens evenementen en netwerkbijeenkomsten. Medewerkers kregen extra training en begeleiding om, in aanvulling op hun dagelijkse werkzaamheden, in hun rol als ‘ambassadeur’ te groeien.

Triodos Bank Spanje organiseerde weer een jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal rond het thema ‘reactiveren van de economie’. De bijeenkomst was bedoeld voor alle Spaanse medewerkers, en besteedde vooral aandacht aan de rol van kredietverlening bij het faciliteren van economische ontwikkeling.

Elk jaar wordt een internationale ‘Co-worker’s Conference’ georganiseerd, waar een groep van zo’n 120 medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2013 vond de bijeenkomst plaats in Berlijn. De Duitse vestiging van de bank was nauw betrokken bij de organisatie ervan.